Nieuws

Kantoren en horeca in Boekelermeer

ARCHIEF: Zondag 16 december 2012 HEILOO - Een nieuw bestemmingsplan voor bedrijventerrein Boekelermeer biedt meer flexibiliteit voor de toekomst en kansen voor nieuwe bedrijven.

De aanleiding voor het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor bedrijventerrein Boekelermeer is dat gemeenten de actualiseringsplicht hebben om eens in de tien jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.

Visie
"Omdat het in de huidige markt lastig is om tien jaar vooruit te kijken is er voor gekozen om in het oostelijk deel de bestaande situatie te behouden en zo het stedenbouwkundig karakter te versterken en te waarborgen", zegt de gemeente.

"Daarnaast is bij het opstellen bij het westelijk deel rekening gehouden om het bestemmingsplan zo op te stellen dat het aantal bedrijfsfuncties kan worden uitgebreid binnen de opgestelde ruimtelijke visies. Hiermee hoopt de gemeente meer vraag- en marktgericht te kunnen werken."

Kansen
De gemeente wil, naast de reguliere bedrijfsfuncties, voorzien in de behoefte om een flexibel en duurzaam bedrijventerrein aan te bieden en daarbij ook kansen te creëren voor de realisatie van kantoren, maatschappelijke voorzieningen, leisure, horeca en/of perifere detailhandel. Volgens planning zal de raadsvaststelling in oktober 2013 plaatsvinden.

Zondag 16 december 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2021-11-16 Webinars voor energiebesparing en isolatie
2021-10-30 Vogelgriep bij bedrijf in Grootschermer
2021-06-16 Oeverzwaluwen en rugstreeppadden op de Boekelermeer
2021-06-06 Zon en windenergie vooral naar Boekelermeer
2021-03-26 Nieuw bestemmingsplan Aansluiting A9
2021-02-22 Brandbrief ten bate van lokale bedrijven
2021-01-18 Regionale Energie Strategie krijgt vorm
2021-01-14 Meld u tot 31 januari aan voor de inkoopactie isolatie
2021-01-12 Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

Meer nieuws met boekelermeer bedrijven


Bron: Marco Glebbeek
bron: Marco Glebbeek
Bron: Fred Dellemijn
bron: Fred Dellemijn
Bron: Marco Glebbeek
bron: Marco Glebbeek
Bron: Fred Dellemijn
bron: Fred Dellemijn