Nieuws

Controle op fractiebijdrage afschaffen

ARCHIEF: Dinsdag 15 januari 2013 HEILOO - Lokale politieke partij Heiloo-2000 wil de beperking en controle op de fractiebijdrage afschaffen.

De fracties ontvangen ieder jaar een bedrag als tegemoetkoming in de kosten. Bij controle op de ingediende declaraties ontstaan telkens meningsverschillen. Heiloo-2000 voorziet een jaarlijks terugkerende discussie over de besteding van de gelden.

"De verschillen van inzicht liggen voornamelijk op het vlak van de besteding ter algemeen nut van de inwoners, de vorm van activiteiten die de fracties ondernemen in de richting van inwoners en de inhoudelijke boodschap die de fracties naar de inwoners uitdragen", meent Jan Valkering van Heiloo-2000.

Controle afschaffen
Ook zijn er steeds discussies over welke gelden wel of niet besteedbaar mogen zijn die niet direct met de benadering van de inwoners te maken hebben. Men stelt daarom voor geen beperkingen meer op te leggen voor de besteding en de controle af te schaffen.

Valkering: "Elke fractie mag naar eigen inzicht het toegestane bedrag besteden. Hiermede worden toekomstige discussies vermeden en veel werk voor fracties, griffie en controller bespaard."

Burgerinitiatieven
Ook D66-GroenLinks heeft een plan voor de fractiebijdrage. Inwoners die een burgerinitiatief voorbereiden moeten kosten vaak uit eigen zak betalen. Men wil daarom een deel van het budget beschikbaar te stellen aan groepen van burgers, die initiatieven op het gebied van maatschappelijk nut ontplooien, zoals de Sportraad, Vrienden van het Baafje en Heiloo Energie.

Vanavond dinsdag 15 januari 2013 bespreekt de commissie Bestuurlijke Zaken de voorstellen. De vergadering begint om 20.00 uur begint in raadszaal in het gemeentehuis en is openbaar toegankelijk. Koffie en thee zijn inclusief.

Dinsdag 15 januari 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2023-01-24 Heiloo zegt ’ja’ tegen Oekraïners in gemeentehuis.
2022-11-23 Masterplan Heiloo: Raad en college wachten op elkaar.
2022-11-14 Maatregelen spreiding toekomstig autoverkeer bekend
2022-09-27 Bouw 46 appartementen Ter Coulster kan sneller, zegt raad Heiloo
2022-05-24 De ’ja-ja sticker’ komt er aan in Heiloo, voor volgend jaar
2022-05-18 Maarten Poorter wordt de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard
2022-05-11 Heiloo krijgt na de zomer een officiële kinderburgemeester
2022-05-03 Overeenkomst voor bouw 15 woningen Raadhuisweg
2022-04-01 Installatie van de nieuwe gemeenteraad

Meer nieuws met gemeenteraad fractiebijdrage burgerinitiatief


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: LAURA VVH
bron: LAURA VVH