Nieuws

Controle op fractiebijdrage afschaffen

ARCHIEF: Dinsdag 15 januari 2013 HEILOO - Lokale politieke partij Heiloo-2000 wil de beperking en controle op de fractiebijdrage afschaffen.

De fracties ontvangen ieder jaar een bedrag als tegemoetkoming in de kosten. Bij controle op de ingediende declaraties ontstaan telkens meningsverschillen. Heiloo-2000 voorziet een jaarlijks terugkerende discussie over de besteding van de gelden.

"De verschillen van inzicht liggen voornamelijk op het vlak van de besteding ter algemeen nut van de inwoners, de vorm van activiteiten die de fracties ondernemen in de richting van inwoners en de inhoudelijke boodschap die de fracties naar de inwoners uitdragen", meent Jan Valkering van Heiloo-2000.

Controle afschaffen
Ook zijn er steeds discussies over welke gelden wel of niet besteedbaar mogen zijn die niet direct met de benadering van de inwoners te maken hebben. Men stelt daarom voor geen beperkingen meer op te leggen voor de besteding en de controle af te schaffen.

Valkering: "Elke fractie mag naar eigen inzicht het toegestane bedrag besteden. Hiermede worden toekomstige discussies vermeden en veel werk voor fracties, griffie en controller bespaard."

Burgerinitiatieven
Ook D66-GroenLinks heeft een plan voor de fractiebijdrage. Inwoners die een burgerinitiatief voorbereiden moeten kosten vaak uit eigen zak betalen. Men wil daarom een deel van het budget beschikbaar te stellen aan groepen van burgers, die initiatieven op het gebied van maatschappelijk nut ontplooien, zoals de Sportraad, Vrienden van het Baafje en Heiloo Energie.

Vanavond dinsdag 15 januari 2013 bespreekt de commissie Bestuurlijke Zaken de voorstellen. De vergadering begint om 20.00 uur begint in raadszaal in het gemeentehuis en is openbaar toegankelijk. Koffie en thee zijn inclusief.

Dinsdag 15 januari 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2020-12-15 Uitslag enquête nieuwe burgemeester
2020-11-04 Bezoek Commissaris van de Koning
2020-11-03 Raad Heiloo schrapt 1,7 miljoen voor afslag A9
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-12 Heiloo is klaar voor een Integraal Kind Centrum.
2020-03-06 Coalitiepartijen Heiloo: ’Chaos dreigde voor nieuwbouw in wijk Zandzoom’
2020-02-25 Heiloo pleit voor extra onderzoek naar overlast waterplanten
2020-02-21 Kinderburgemeester voor Heiloo
2020-02-18 VVD: ’Windmolens langs de A9 zijn niet nodig’

Meer nieuws met gemeenteraad fractiebijdrage burgerinitiatief


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000