Nieuws

Veranderingen in AWBZ en Wmo

ARCHIEF: Vrijdag 18 januari 2013 HEILOO - De lokale afdelingen van D66 en GroenLinks organiseren een avond over de veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Het kabinet wil dat de gemeente taken gaat uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Vanaf 2015 moet de gemeente ondersteuning en verzorging leveren via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Veranderingen
D66 en GroenLinks organiseren een avond over dit onderwerp met twee sprekers. Fons Hopman is senior beleidsadviseur AWBZ bij CVZ, het College Voor Zorgverzekeringen. Hopman vertelt over de AWBZ: een korte historie, het verschil tussen verzekering en voorziening en zijn beeld van de oplossingsrichtingen in de toekomst.

De tweede spreker is Hil Rabenberg, directeur bestuurder bij dnoDoen, een maatschappelijke opvanginstelling in Noord-Holland Noord. Rabenberg spreekt over de Wmo, die geen zorgrecht is maar een compensatierecht, en wat dat in de praktijk voor gemeentes en burgers betekent. Hij zal een aantal scenario’s schetsen.

De avond onder de uitdagende titel Who Cares vindt plaats op woensdag 30 januari 2013 om 20.00 uur in wijkgebouw Ypsalon in Ypestein. Er is gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers en de D66-GroenLinks fractie. Na afloop kan men napraten en de bar gaat open. De avond is voor iedereen toegankelijk.

Vrijdag 18 januari 2013 − bron: D66-GroenLinks

2020-10-05 Versterkt u de adviesraad Sociaal Domein?
2019-12-18 Eigen bijdrage Wmo-ondersteuning in 2020
2019-11-21 Medipoint vanaf 2020 nieuwe leverancier hulpmiddelen in de regio Alkmaar
2019-07-08 Jaarlijks onderzoek onder cliënten weer van start
2018-11-05 Kom 10 november naar de Zorg (goed) voor Elkaar Beurs
2018-06-20 Cliënt ervaringsonderzoek Wmo
2017-04-28 Meer maatwerk dankzij samenbrengen regels voor ondersteuning en hulp
2016-06-24 Gemeente voert hulp bij huishouden uit zoals bedoeld
2016-06-13 Geen nieuw gesprek met inwoners voor WMO

Meer nieuws met awbz wmo


Bron: Monique Andersen
bron: Monique Andersen
Bron: Monique Andersen
bron: Monique Andersen