Nieuws

Het mes in kunst en cultuur

ARCHIEF: Woensdag 26 juni 2013 HEILOO - Er gaat flink bezuinigd worden op subsidies, met name voor kunst en cultuur. Een inspanningsverplichting door de G5 is niet voldoende.

Die conclusie valt te trekken uit de kaderbrief die opgesteld is door het college van burgemeester en wethouders. Het document geeft kaders voor de begroting van volgend jaar en het meerjarenperspectief.

Naast ingrijpende bezuinigingen op de eigen organisatie en een verhoging van de Onroerend Zaakbelasting (OZB), moet 550.000 euro structureel worden bezuinigd op directe en indirecte subsidies in 2016.

Voorstel G5
De vijf grote gesubsidieerde organisaties (bibliotheek, muziekschool, welzijn, jongerenwerk en peuterzalen) hebben een voorstel ingeleverd. Zij wilden een evenredige verdeling van de taakstelling over alle subsidies boven de 5.000 euro. De G5 wilde hiervoor een inspanningsverplichting leveren.

Het college heeft het voorstel gisteren naast zich neer gelegd. Men vindt het teveel gericht op de korte termijn. Ook bestaat de kans dat een inspanning geen garantie is voor het benodigde resultaat. Liever bezuinigt men op basis van inhoudelijke keuzes. Daarmee kan beter worden gestuurd wat in stand blijft. Het grootste bezuinigingsbedrag zal vallen onder kunst en cultuur.

Raad aan zet
De kaderbrief zal worden besproken door de gemeenteraad op 4 juli. De uitkomsten daarvan vormen de basis voor opstellen van de programmabegroting voor 2014. Die komt in het najaar op tafel. De raad zal naar verwachting in november een besluit nemen.


Kunst is deze week overal. Kan de kunst6daagse zonder subsidie?

Woensdag 26 juni 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2022-11-15 Messiah in een dag instuderen én uitvoeren.
2022-07-13 College ondersteunt gezamenlijke promotie Cultuurpodia Heiloo
2022-07-13 Tientallen asielzoekers overgeplaatst na ruzie in nieuwe crisisopvang
2022-04-12 Festivals en ondernemers krijgen steun van gemeente Heiloo
2022-04-05 Expositie Fotografie Marcel Witte in Gemeentehuis Heiloo
2022-04-01 Installatie van de nieuwe gemeenteraad
2022-03-30 Afscheid gemeenteraad
2022-03-08 Sportdebat in Cultuurkoepel Heiloo met alle zeven partijen
2022-02-21 TOED : Tandartsen Onder Eén Dak

Meer nieuws met bezuiniging kunst cultuur


Bron: Karin Donkers
bron: Karin Donkers
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo
Bron: ruth de vries
bron: ruth de vries