Nieuws

Het mes in kunst en cultuur

ARCHIEF: Woensdag 26 juni 2013 HEILOO - Er gaat flink bezuinigd worden op subsidies, met name voor kunst en cultuur. Een inspanningsverplichting door de G5 is niet voldoende.

Die conclusie valt te trekken uit de kaderbrief die opgesteld is door het college van burgemeester en wethouders. Het document geeft kaders voor de begroting van volgend jaar en het meerjarenperspectief.

Naast ingrijpende bezuinigingen op de eigen organisatie en een verhoging van de Onroerend Zaakbelasting (OZB), moet 550.000 euro structureel worden bezuinigd op directe en indirecte subsidies in 2016.

Voorstel G5
De vijf grote gesubsidieerde organisaties (bibliotheek, muziekschool, welzijn, jongerenwerk en peuterzalen) hebben een voorstel ingeleverd. Zij wilden een evenredige verdeling van de taakstelling over alle subsidies boven de 5.000 euro. De G5 wilde hiervoor een inspanningsverplichting leveren.

Het college heeft het voorstel gisteren naast zich neer gelegd. Men vindt het teveel gericht op de korte termijn. Ook bestaat de kans dat een inspanning geen garantie is voor het benodigde resultaat. Liever bezuinigt men op basis van inhoudelijke keuzes. Daarmee kan beter worden gestuurd wat in stand blijft. Het grootste bezuinigingsbedrag zal vallen onder kunst en cultuur.

Raad aan zet
De kaderbrief zal worden besproken door de gemeenteraad op 4 juli. De uitkomsten daarvan vormen de basis voor opstellen van de programmabegroting voor 2014. Die komt in het najaar op tafel. De raad zal naar verwachting in november een besluit nemen.


Kunst is deze week overal. Kan de kunst6daagse zonder subsidie?

Woensdag 26 juni 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2020-03-09 Uitvoering Russische Matthäus Passion in Cultuurkoepel Heiloo geschrapt vanwege coronavirus
2020-03-04 Mozart en Haydn zoals het vroeger klonk
2020-02-19 Orkest van 18de eeuw speelt Mozart, Haydn, Schnittke
2020-01-19 Sweelinck Barokorkest in Koepel Heiloo
2020-01-06 Spaanse klanken in Cultuurkoepel Heiloo
2019-12-10 Kerstconcert Oeral Kozakkenkoor in Cultuurkoepel Heiloo
2019-12-07 De kleintjes mogen voortaan ook meedoen
2019-12-06 Kinderen van 0 tot 4 jaar doen nu ook mee
2019-12-02 Winnaars van de NHN Business Awards

Meer nieuws met bezuiniging kunst cultuur


Bron: Petra Berger
bron: Petra Berger
Bron: Bea Jansen
bron: Bea Jansen
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Co Wiskerke
bron: Co Wiskerke