Nieuws

Klanten roemen Stichting Welzijn

ARCHIEF: Donderdag 10 oktober 2013 HEILOO - De klanten van Stichting Welzijn Heiloo vinden de welzijnsorganisatie onmisbaar, blijkt uit onderzoek van de stichting.

Stichting Welzijn Heiloo (SWH) heeft via e-mail een onderzoek gehouden binnen haar klantenkring. De aanleiding voor het onderzoek onder de eigen klanten waren de berichten over krapte in de gemeentelijke financiën.

"Het is heel belangrijk dat SWH bij bezuinigingen wordt ontzien. De overheidssubsidie is al beperkt, en het dienstenpakket is zeker voor de ouderen en kwetsbaren in Heiloo erg belangrijk", meent het bestuur van de stichting.

Zeer belangrijk
Aan de gebruikers van de diensten is gevraagd hoe zij de dienstverlening en de organisatie ervaren. Ruim driekwart (79% van 266 respondenten) vindt het dienstenaanbod van Stichting Welzijn Heiloo zeer belangrijk voor het welzijn van de inwoners van Heiloo.

Daarnaast vindt ruim tweederde van de klanten (68%) het zeer belangrijk dat Stichting Welzijn Heiloo wordt ontzien bij de op stapel staande bezuinigingen. Ruim driekwart (75%) vindt de inzet van vrijwilligers zeer belangrijk bij het ondersteunen van mensen op oudere leeftijd om te zorgen dat deze zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Donderdag 10 oktober 2013 − bron: Stichting Welzijn

2020-12-18 Coronasteun voor bibliotheek, Witte Kerk en Sportraad Heiloo
2020-11-13 Subsidie voor duurzame maatregelen aan uw woning
2020-10-14 Nieuwe reeks meet-ups moeten mantelzorg beter bespreekbaar maken
2020-09-05 Opbouwende workshops voor vrijwilligers en organisaties
2020-07-14 Kwijtschelding huur voor Cultuur, Sport en Welzijn
2020-02-11 Trefpunt en bieb Heiloo krijgen extra subsidie voor loonkosten
2020-01-29 Tweede buurtsportcoach
2019-09-26 Aan de slag met verbeterpunten
2019-08-15 Subsidieregeling voor isolatiemaatregelen weer beschikbaar

Meer nieuws met welzijn subsidie


Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg
Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online