Nieuws

Provincie verbiedt nieuwe windmolen

ARCHIEF: Dinsdag 15 oktober 2013 HEILOO - Er mag van de Provincie Noord-Holland geen nieuwe windturbine komen in de Boekelermeer.

De provincie is tegen de komst van een nieuwe windmolen in de Boekelermeer. De windturbine met een ashoogte van minimaal 85 meter staat in het bestemmingsplan. Daar zet de provincie een streep door.

Het is provinciaal beleid om windturbines te concentreren. Het provinciebestuur wil alleen nog nieuwe turbines op land in een groot windmolenpark in de gemeente Hollands Kroon.

Weerstand
"Er is veel kritiek op het standpunt van de provincie. Die haalde zich eerder al de woede van de gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer op de hals, die ook plannen hebben voor de bouw van windmolens", weet RTV-NH.

De gemeente Haarlemmermeer zal naar de Raad van State stappen om de beslissing van de provincie aan te vechten. Er liggen plannen om 12 tot 17 nieuwe windmolens te bouwen, maar het provinciebestuur wil ook daar geen goedkeuring aan geven.

Duurzaam
Windturbines hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dit vraagt volgens de provincie om een zorgvuldige afweging tussen het belang van een duurzame energievoorziening en het belang van kwaliteit van leefomgeving, landschap en cultuurhistorie, ecologie en aardkundige waarden.

"De provincie zet daarom in op andere vormen van duurzame energie, zoals wind op zee, biomassavergassing, duurzaam bouwen en zonne-energie", laat men weten.


Windmolen in de Boekelermeer (foto: Peter Bijkerk)

Dinsdag 15 oktober 2013 − bron: Provincie Noord-Holland

2021-06-06 Zon en windenergie vooral naar Boekelermeer
2021-01-18 Regionale Energie Strategie krijgt vorm
2020-10-04 Coöperaties blijven strijden voor windmolens in de regio
2020-04-19 De keuze voor Heiloo: Zonnepanelen, windenergie of beide?
2020-02-18 VVD: ’Windmolens langs de A9 zijn niet nodig’
2017-09-29 Inwoners kunnen nu meewerken aan energieneutrale omgeving
2017-06-06 Heiloo wil kabellegging windenergie door Noordzeekanaal
2014-03-05 Provincie verbiedt windmolen Boekelermeer
2014-02-17 Warmtebeeld van de woning

Meer nieuws met windmolen windenergie turbine


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Paul Stam
bron: Paul Stam
Bron: Remi de Greef
bron: Remi de Greef