Nieuws

Watertafel bij Landschap Noord-Holland

ARCHIEF: Dinsdag 5 november 2013 HEILOO - Vandaag wordt nagedacht over de kansen en bedreigingen voor de natuur als het water in de toekomst stijgt.

Hoe zorgen we samen in de toekomst voor veilige dijken, droge voeten en voldoende schoon water? Zeker nu het klimaat verandert, kunnen we de beheersing van de maatschappelijke gevolgen alleen samen dragen.

"Maar hoe doen we dat, ook met het oog op de nieuwe netwerksamenleving die onder invloed van sociale media razendsnel verandert?", vraagt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zich af.

Waterprogramma
In de Deltavisie heeft men samen met partners een koers uitgestippeld voor de lange termijn. Voor de middellange termijn gaat men een Waterprogramma maken: wat zijn de meest concrete en kansrijke oplossingen om het waterbeheer toekomstbestendig te maken? Waarmee gaat men in de periode 2016-2021 aan de slag?

Het Hoogheemraadschap organiseert daartoe een serie Watertafels. Om elkaar uit te dagen, te voeden en te inspireren met slimme, innovatieve en creatieve ideeën. Vandaag wordt in het hoofdkantoor van Landschap Noord-Holland aan de Rechte Hondsbosschelaan gesproken over natuur. Daarna volgen nog elf tafels in andere gemeenten.

Dinsdag 5 november 2013 − bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

2023-06-07 Gaat dit voor meer (jonge) vissen zorgen?
2022-09-14 Noodopvang voor 225 extra asielzoekers komt in Petten
2021-12-08 De Jeneverbes de groenste straat van Heiloo
2016-12-22 Vogelgriep rond gemeente
2016-10-10 Waterdag 2016 - Water en veiligheid
2015-09-10 Waterdag in Bergen, Castricum en Heiloo op 20 september
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-15 Bijzondere fietstocht op Waterdag
2014-06-05 Langs waterpunten op Waterdag

Meer nieuws met waterbeheer hoogheemraadschap