Nieuws

Basispakket voor culturele vorming

ARCHIEF: Dinsdag 10 december 2013 HEILOO - Alle inwoners moeten kennis kunnen maken met de wereld van kunst & cultuur en cultureel erfgoed. De gemeente wil daarvoor een basispakket.

Kunst en cultuur is belangrijk omdat het mensen ontwikkelt en verbindt. Het brengt veel levendigheid in ons dorp en maakt Heiloo tot een aantrekkelijke woon- en recreatiegebied. Ook versterkt het onze economische positie, meent het gemeentebestuur.

Men wil daarom komen tot samenhangende en toekomstbestendige kunst- en cultuurkaders: wat men in Levendig Heiloo wil bereiken, wat men daarvoor gaat doen en welke activiteiten op het gebied van kunst en cultuur worden ondersteund.

Basispakket
Er is een concept nota kunst en cultuur opgesteld. "Wij gaan uit van de eigen kracht van de inwoners. Wij zetten kunst en cultuur in als middel om maatschappelijke effecten te bereiken op het gebied van ontwikkeling en sociale participatie. Wij geven ruimte aan nieuwe initiatieven", luidt de visie. Een van de nieuwe initatieven is een basispakket algemene culturele vorming.

Er wordt momenteel veel aangeboden, maar een integraal basispakket is er nog niet. Het pakket wil men in overleg met de Bibliotheek en Muziekschool opstellen. "Actieve beoefening maakt enthousiast en actief. Daarom willen wij inzetten op het bepalen van een algemeen basispakket muziek-, dans-, zang,- literatuur etc, wat een aanvulling is op het aanbod in doorlopende leerlijnen."

Inspraak
Voordat de nota kunst en cultuur ter vaststelling wordt aangeboden, vindt een inspraakronde plaats. U kunt tot 8 januari 2014 een zienswijze op de concept-nota naar voren brengen.

Dinsdag 10 december 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2023-08-14 Rock mee met Drs.
2023-05-23 Sine Nomine viert 45 jaar met TANGO! in Cultuurkoepel Heiloo
2022-11-15 Messiah in een dag instuderen én uitvoeren.
2022-07-13 College ondersteunt gezamenlijke promotie Cultuurpodia Heiloo
2022-07-13 Tientallen asielzoekers overgeplaatst na ruzie in nieuwe crisisopvang
2022-04-12 Festivals en ondernemers krijgen steun van gemeente Heiloo
2022-04-05 Expositie Fotografie Marcel Witte in Gemeentehuis Heiloo
2022-04-01 Installatie van de nieuwe gemeenteraad
2022-03-30 Afscheid gemeenteraad

Meer nieuws met kunst cultuur


Bron: Karin Donkers
bron: Karin Donkers
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo
Bron: ruth de vries
bron: ruth de vries