Nieuws

BUCH levert veel voordeel op

ARCHIEF: Dinsdag 7 januari 2014 HEILOO - Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gaan verdergaand samenwerken, werd vanmiddag bekendgemaakt in een gezamenlijke persconferentie.

Voor de vier gemeenten is het vrijwel onmogelijk om alle huidige en nieuwe taken, voortkomend uit de taakopdracht vanuit het rijk en de bezuinigingen, zelfstandig uit te voeren. Samenwerking is noodzakelijk om toekomstbestendig te zijn.

Mede hierom hebben de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) medio 2013 aan hun colleges gevraagd de mogelijkheden van samenwerking te verkennen. Aan het begin van de zomer is men daarmee gestart.

Kwetsbaarheid, kwaliteit en kosten
Uitgangspunten waren het verminderen van de kwetsbaarheid, en het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en het beheersen/verlagen van de kosten. Kort samengevat als de drie K’s. Pilotonderzoeken werden gestart op het gebied van openbare ruimte, personeel & organisatie en het klantcontactcentrum.

Er kan veel voordeel worden behaald door onderdelen van de verschillende gemeenten samen te voegen, is de conclusie. Hoe dat samenvoegen het beste kan plaatsvinden gaat men dit jaar onderzoeken. Ondertussen gaan de organisaties de bestaande samenwerking uitbreiden en intensiveren. Van fusie op gemeentelijk niveau is vooralsnog geen sprake.

Lees de rapportage van de verkenning (pdf, 16MB)

Dinsdag 7 januari 2014 − bron: Gemeente Heiloo

2020-07-06 Gemeente sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-29 Holland Sport exploiteert per 1 juli binnensportaccommodaties
2020-06-16 Klimaatbeleid 2021-2025 BUCH gemeente
2020-06-16 De ’management letter’ van de BUCH begint een bombrief te worden.
2020-06-15 Webinar voor geïnteresseerden over pleegzorg op maandag 22 juni
2020-06-06 Onderzoek mogelijke fraude
2020-06-03 BUCH geeft gemeenten 1,4 miljoen euro terug
2020-05-15 Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

Meer nieuws met buch samenwerking duinstreek


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Marijke Dirkson
bron: Marijke Dirkson
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn