Nieuws

Voortbestaan Trefpunt onzeker

ARCHIEF: Woensdag 8 januari 2014 HEILOO - Stichting Trefpunt stevent af op een faillissement, als er geen verandering komt in de bestaande situatie.

Dat staat in de Uitkijkpost vandaag. In 2012 draaide het Trefpunt quitte, afgelopen jaar een exploitatietekort 5.000 euro. De koers die het nieuwe bestuur is ingeslagen heeft niet geleid tot verbetering. Er zit een structureel tekort in de exploitatie.

Als de komende jaren de subsidiekraan verder wordt dichtgedraaid, zullen de huren die worden doorberekend aan de gebruikers, onder andere de ouderenbonden KBO en ANBO en Stichting Welzijn Heiloo, ook omhoog moeten.

Erfpacht
Die instellingen zullen hogere huren moeten doorberekenen in de prijzen voor hun activiteiten. En dat betekent mogelijk de doodsteek voor het huidige ouderenwerk. "Het lijntje dat we nu nog met bezoekers van Het Trefpunt hebben, onder hen ook kwetsbare ouderen, zal verdwijnen", meent Marian van Dam, directeur van Stichting Welzijn én secretaris van Stichting Trefpunt.

Men pleit daarom voor een andere oplossing: een erfpachtconstructie in plaats van een huurovereenkomst. Dat zou de gemeente ontlasten en de maandelijkse kosten omlaag brengen. Een voorstel is aangeboden aan de wethouder, en de fracties van de gemeenteraad, waar uiteindelijk het besluit genomen moet worden.

Lees meer in de Uitkijkpost

Woensdag 8 januari 2014 − bron: Uitkijkpost

2021-05-21 Vacature Bestuurder Adviesraad Sociaal Domein
2021-04-13 De Burger- en Ondernemerspeiling
2020-10-14 Nieuwe reeks meet-ups moeten mantelzorg beter bespreekbaar maken
2020-09-05 Opbouwende workshops voor vrijwilligers en organisaties
2020-07-14 Kwijtschelding huur voor Cultuur, Sport en Welzijn
2020-02-11 Trefpunt en bieb Heiloo krijgen extra subsidie voor loonkosten
2019-09-26 Aan de slag met verbeterpunten
2018-11-05 Kom 10 november naar de Zorg (goed) voor Elkaar Beurs
2018-08-28 Nieuwe subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties

Meer nieuws met welzijn trefpunt


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Trefpunt Heiloo
bron: Trefpunt Heiloo
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn