Nieuws

Stop verkwisting, Goed beleid

ARCHIEF: Woensdag 12 februari 2014 HEILOO - Nauwelijks drie weken na de oprichting van het actiecomité zet Wim Albers zijn werkzaamheden voort onder een andere naam.

Er is onenigheid ontstaan tussen de naar eigen zeggen initiatiefnemer en woordvoerder van het actiecomité Stop verkwisting de heer Albers, en de andere comitéleden en de beheerder van de website.

Het gaat onder andere over het samenspannen met de NCPN van Willem Gomes en het buitensluiten van de VVD. Dat zou niet passend zijn met de intenties en de democratische basisprincipes van een actiecomité.

Goed beleid
Albers gaat nu verder onder de naam Goed beleid. Het primaire doel van het actiecomité is om onder andere via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) helderheid en inzicht te verkrijgen in de gemeentelijke financiën. Ook wil men een proces in gang zetten dat anders denken en handelen in de lokale politiek moet bevorderen.

De besluitvorming over de aansluiting op de A9 noemt Albers misleidend: "Er kan en mag dus geen sprake zijn van de in de media verschenen afspraak of overeenkomst dat de door Heiloo te financieren 9,547 miljoen euro van de in totaal 27,8 miljoen euro rond zou zijn omdat de gemeenteraad hierover eerst nog een besluit dient te nemen."

Update: het actiecomité vertelt de andere kant van het verhaal over het vertrek van Albers. Stop verkwisting gaat gewoon door. Beide groepen blijven naast elkaar bestaan.

Woensdag 12 februari 2014 − bron: Actiecomité Goed Beleid

2022-11-29 Als de aansluiting op de A90 er is, krijgt Heiloo een knip in de Kanaalweg.
2022-10-06 VVD pleit voor geluidsscherm met zonnepanelen langs de A9 bij Heiloo.
2022-09-26 Grote politieactie bij bedrijfspand
2022-09-01 Wie krijgt de verkeersdrukte voor de kiezen?
2022-03-25 Kits Oonlie moet klaslokalen voor kinderopvang in Heiloo ontruimen, zegt de rechter.
2022-03-21 Burgemeester Heldoorn wordt verkenner
2022-03-17 Misschien verandert er toch nog iets in Heiloo.
2021-12-06 Ongeval met vrachtwagen op A9
2021-10-27 Geluidswal van zonnepanelen langs de A9 bij Heiloo.

Meer nieuws met verkwisting actiecomité a9


Bron: Cultuurkoepel Heiloo
bron: Cultuurkoepel Heiloo
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Anne Klijnstra
bron: Anne Klijnstra