Nieuws

Lastenverzwaring voor inwoners

ARCHIEF: Woensdag 2 juli 2014 Een nieuw gat in de begroting moet worden opgevangen via de onroerendzaakbelasting (OZB), vindt het college.

Burgemeester en wethouders hebben de kaderbrief 2014-2018 aangeboden aan de gemeenteraad. De kaderbrief gaat vooraf aan de begroting en wordt behandeld bij de algemene beschouwingen in de raadsvergadering op donderdag 3 juli.

Ieder jaar stelt men de kaderbrief op, op basis van de meicirculaire van het Rijk. De meicirculaire informeert de gemeente over de uitkering uit het gemeentefonds: een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente.

Meer belasting
Na verwerking van deze meicirculaire is niet langer sprake van een sluitende meerjarige begroting voor onze gemeente. Het college streeft daar echter wel naar. Dit betekent dat op basis van de eerste prognoses uit de kaderbrief een extra ombuiging gerealiseerd moet worden van € 123 duizend voor het jaar 2018.

Deze bezuinigingsopgave zoekt men niet in de eigen organisatie of subsidies, omdat daar al zware klappen zijn gevallen. Burgemeester en wethouders stellen voor om de onroerendezaakbelasting verder te verhogen met gemiddeld € 12,50 per huishouden per jaar. De extra verhoging zou stapsgewijs moeten plaatsvinden in 2016 en 2017.

Lees de Kaderbrief 2014-2018

Woensdag 2 juli 2014 − bron: Gemeente Heiloo

2022-11-14 College presenteert sluitende begroting 2023
2022-11-08 Geen geld voor leuke dingen, wel veel plannen
2021-10-11 College presenteert sluitende begroting 2022
2021-05-10 Weinig steun in Heiloo voor BUCH-brandbrief Castricum.
2020-10-07 Sluitende begroting 2021
2019-07-03 Kadernota Heiloo: Sluitende begroting voor 2020 en 2021
2016-07-06 Raad Heiloo: de mens leeft niet bij brood alleen
2016-05-10 Gemeente Heiloo sluit 2015 af met een positief resultaat
2015-10-14 Heiloo vraagt € 81.000 extra voor begroting 2016

Meer nieuws met kaderbrief begroting toekomstvisie


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel
Bron: Rob Hoogland
bron: Rob Hoogland