Nieuws

Besluitvorming aansluiting A9 met argusogen gevolgd

ARCHIEF: Zondag 9 november 2014 HEILOO – Vrijdag 7 november hebben tien organisaties in een brief aan Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, Gedeputeerde- en Provinciale Staten van Noord-Holland en de colleges en de gemeenteraadsleden van de betrokken gemeenten hun bezorgdheid geuit omtrent een in hun ogen te grote voortvarenheid in de besluitvorming over het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2015-2019.

Lees verder op de website van Uitkijkpost


2020-08-07 Burgers maken zich zorgen over stinkend gft-afval.
2020-07-06 Gemeente sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-23 Sportakkoord voor de gemeente Heiloo
2020-06-16 Klimaatbeleid 2021-2025 BUCH gemeente
2020-06-15 Webinar voor geĂ¯nteresseerden over pleegzorg op maandag 22 juni
2020-06-10 Meicirculaire 2020 voor Uitgeest positief
2020-06-06 Onderzoek mogelijke fraude
2020-06-03 BUCH geeft gemeenten 1,4 miljoen euro terug

Meer nieuws met aansluiting aansluiting a9 betrokken gedeputeerde gemeenten koning


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: CDAfractieheiloo
bron: CDAfractieheiloo
Bron: Co Wiskerke
bron: Co Wiskerke
Bron: Linda Veerbeek
bron: Linda Veerbeek