Nieuws

Bestemmingsplan Noordergeestkerk onherroepelijk

ARCHIEF: Maandag 26 november 2018 Burgemeester en wethouders van Heiloo maken bekend, dat het vastgestelde bestemmingsplan Noordergeestkerk na een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met ingang van 17 oktober 2018 geheel in werking is getreden en onherroepelijk is geworden.Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van in totaal 15 sociale huurwoningen op de locatie van de voormalige Noordergeestkerk en een deel van het parkeerterrein aan de Vinkenbaan in Heiloo.

Lees verder op de website van Gemeente Heiloo