Nieuws

Waterplan voor gemeenten Castricum, Bergen en Heiloo

ARCHIEF: Dinsdag 16 oktober 2007 Hoe houden we droge voeten in de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo? En welke maatregelen zijn nodig om de kwaliteit van het water in sloten, vijvers en meren te verbeteren? Dit wordt onderzocht in een waterplan voor de regio Bergen, Castricum en Heiloo. In oktober en november besluiten de besturen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de betrokken gemeenten over het voorstel om gezamenlijk een waterplan op te stellen.

Ons klimaat verandert: het wordt warmer, er komen langere periodes van droogte en meer hevige regenbuien. Er zijn maatregelen nodig om Nederland in de toekomst te behoeden voor wateroverlast en extreme droogte. Gemeenten en het hoogheemraadschap hebben hierin beiden een taak. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de riolering. Als die niet wordt aangepast, zal er steeds vaker water op straat blijven staan. Ook bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de bouw van een woonwijk, moet de gemeente zorgen voor voldoende ruimte voor water. Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het vergroten van het stelsel van sloten, stuwen en gemalen om stortbuien in op te kunnen vangen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo hebben het voornemen om gezamenlijk in kaart te brengen welke maatregelen noodzakelijk zijn om wateroverlast te beperken en het water in de gemeenten schoner en aantrekkelijker te maken. Dit doen zij via een waterplan. De samenwerkende partijen gaan ervan uit op deze manier de kosten te kunnen drukken. Bovendien bevordert de sterke samenhang het kwaliteitsniveau van de plannen.

In oktober en november besluiten de besturen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo over het voorstel om gezamenlijk een waterplan op te stellen.

Vertegenwoordigers van bewoners, belangengroepen, agrariërs en natuurorganisaties worden bij het opstellen van het plan betrokken via een klankbordgroep. Na het opstellen van het plan, worden de maatregelen die in het waterplan zijn bepaald, in de periode van 2009 tot 2015 uitgevoerd. Voorbeelden van maatregelen zijn het graven van extra ruimte voor water, de aanleg van natuur- en kindvriendelijke oevers en het saneren van riooloverstorten.

Dinsdag 16 oktober 2007 − bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

2021-04-09 In gesprek over inbreilocaties Heiloo
2021-03-30 Werken aan de herinrichting van de Vennewatersweg
2021-03-25 Webinars en voordelige zonnepanelen-actie voor inwoners Heiloo
2021-03-11 Kerkelaan en Belieslaan aangepakt
2021-03-11 BUCH-gemeenten passen Wet Bibob meer toe
2021-03-09 Bouwen in Heiloo: een onmogelijke puzzel, vinden ook de inwoners
2021-02-23 Vooraankondiging inkoopactie zonnepanelen gemeente Heiloo
2021-02-23 Corona stijgt dóór
2021-02-23 Rechter geeft Heiloo tik op de vingers.

Meer nieuws met bouw gemeente ruimte


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn