Nieuws

Plan Oost wordt 30 km/uur zone

ARCHIEF: Dinsdag 1 april 2008 Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten Plan Oost te bestemmen als 30 km/uur zone. Dit wordt kenbaar gemaakt door 30 km/uur zone borden te plaatsen op aan- en afvooerwegen van Plan Oost, te weten FredericaΒ’s Hof, Dokterslaan, Oude Kennemertstraatweg en Laan van Zeeman.

De gemeente heeft deze maatregel genomen omdat de wegen in de wijk Plan Oost dusdanig stedenbouwkundig en verkeerskundig zijn/worden vormgegeven dat 30 km/uur een geschikte snelheid is. Dat deze verkeersmaatregel in overeenkomst met het duurzaam veilig principe en het Verkeersplan Heiloo.

Deze besluiten liggen met ingang van 2 april a.s. gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. Indien u het niet eens bent met (een van) deze besluiten kunt u, binnen zes weken na de dag van deze publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Dinsdag 1 april 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2021-06-23 Zonnepanelenactie gemeente Heiloo, doet u ook mee?
2021-06-18 Protest tegen nieuwe zendmast in Oosterzij
2021-06-16 Oeverzwaluwen en rugstreeppadden op de Boekelermeer
2021-06-14 EK Voetbal mag nog niet op grote schermen
2021-06-11 Na de fusie moet de nieuwe gemeente Dijk en Waard nog maanden wachten op definitieve burgemeester.
2021-06-10 Meevaller voor Heiloo.
2021-06-10 Groen Kapitaal in de buurt gaat aan de slag
2021-06-06 Zon en windenergie vooral naar Boekelermeer
2021-06-04 Lekker bewegen en sporten voor bewoners met een uitkering

Meer nieuws met bouw bouwen gemeente gemeentehuis snelheid wethouder zon


Bron: Marko Tesselaar
bron: Marko Tesselaar
Bron: Tomas Jansma
bron: Tomas Jansma
Bron: CDAfractieheiloo
bron: CDAfractieheiloo
Bron: 🀭😁 Mr Relax 😁🀭
bron: 🀭😁 Mr Relax 😁🀭