Nieuws

Aanpassing voorrang op rotonde

ARCHIEF: Dinsdag 2 september 2008 Vanaf week 36 wordt de voorrangssituatie van de rotonde Kennemerstraatweg, Vennewatersweg en Ypesteinerlaan aangepast. Nu heeft het autoverkeer nog voorrang op het fietsverkeer maar dit wordt omgedraaid uit overweging van uniformiteit en verkeersveiligheid.

Op de overige rotondes binnen de bebouwde kom van Heiloo hebben de fietsers ook voorrang dus was het gewenst dit ook op deze rotonde toe te passen. Daarnaast is het voor alle verkeer veiliger als fietsers voorrang hebben op een rotonde.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ballast Nedam en nemen drie weken in beslag. De fietsers worden gedurende de werkzaamheden via een vaste route omgeleid, deze staat duidelijk aangegeven op de borden. Donderdag 18 en vrijdag 19 september is de rotonde afgesloten voor alle verkeer, gedurende deze 2 dagen wordt ook het autoverkeer omgeleid. Tevens wordt op 18 en 19 september het fietspad aan de oostzijde van de Kennemerstraatweg, tussen de Nieuwelaan en Lagelaan, opgeknapt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Zijl van het Ingenieursbureau, telefoonnummer 072 5356 769.

Dinsdag 2 september 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2024-07-09 Camerabewaking bij fietsenstalling station
2024-06-27 Op zoek naar verkoeling: deze gemeentes hebben de meeste schaduw
2024-06-13 Nieuwe getuige meldt zich tijdens strafzaak tegen Ali B
2024-06-04 Vaker fietsen, vergroenen en rustig rijden in de stad.
2024-05-31 Rotonde Heiloo gaat op de schop.
2024-05-14 Er komt een camera bij station Heiloo tegen fietsendiefstallen.
2024-05-13 Twee fietsendieven betrapt op station Heiloo
2024-04-29 Licht- en geluidhinder aanleg mantelbuizen Vennewatersweg
2024-04-25 Er zijn plannen voor NS-station Heiloo.

Meer nieuws met auto bouw fiets fietspad kennemerstraatweg rotonde vennewater vennewatersweg ypestein


Bron: Bram Bruin
bron: Bram Bruin
Bron: Johan
bron: Johan
Bron: Op tv gezegd door
bron: Op tv gezegd door
Bron: Cora de Vries
bron: Cora de Vries