Nieuws

Meer wandelpaden rondom Heiloo

ARCHIEF: Dinsdag 30 september 2008 Gemeente Bergen heeft bijna twee jaar geleden het initiatief genomen voor de realisatie van een wandelroutenetwerk in de regio om het duingebied te verbinden met de achterliggende polders en gemeenten. Deelnemende partners zijn de gemeenten Bergen, Alkmaar en Heiloo, het Hoogheemraadschap, Natuurmonumenten, PWN, Staatsbosbeheer en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

De partners dragen gezamenlijk 130.000 euro bij. Provincie Noord-Holland heeft nu toegezegd de andere helft van de kosten van het wandelroutenetwerk bij te dragen uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Daarmee is de financiering rond.

De werkgroep Wandelroutenetwerk heeft de samenwerkende bureaus Lopende Zaken en Routewerk gevraagd het voorwerk te doen en een plan te maken ter ondersteuning van de subsidie aanvraag. Met het wandelroutenetwerk wordt een systeem ontwikkeld waarmee korte rondjes aan elkaar "geknoopt" worden met knooppunten. Bij elk knooppunt kan men een keuze maken voor de te volgen route. Op verschillende strategische knooppunten zal een overzichtspaneel komen te staan waar men zijn of haar route kan uitstippelen. Aangesloten wordt op onder meer Park & Ride voorzieningen.

Voordeel van het wandelroutenetwerk is dat er extra wandelmogelijkheden worden gecreëerd in het Land achter de Duinen; de regio tussen Bergen, Alkmaar en Heiloo. Dat er een fijnmazig routenetwerk komt, is goed nieuws voor de wandelaar, maar ook voor de deelnemende partijen en ondernemers in het gebied. Door dit gebied met wandelroutes te ontsluiten en met de routes in de duinen te verbinden wordt het aantrekkelijker voor dagjesmensen en toeristen. De werkgroep hoopt dat andere regio’s dit initiatief zullen volgen. Volgens planning zal in de zomer van 2010 het routenetwerk operationeel zijn.

Zie ook: Reportage op RTV-NH

Dinsdag 30 september 2008 − bron: West-Friesland Radio

2021-09-24 Vervangen zendmast in Heiloo is niet nodig, zegt de gemeente.
2021-09-14 Geen besluitvorming over aansluiting A9 bij Heiloo
2021-09-09 Man stapt naar de rechter omdat de buren opeens met het hele gezin in de schuur zijn gaan wonen.
2021-09-06 ’De mensen gillen om woningen’.
2021-08-17 250 mensen positief getest op corona: opnieuw een lichte daling
2021-08-15 ’Via schaken leer je, dat er verschillende oplossingen zijn’.
2021-08-11 Den Helder vraagt om onderzoek naar geroofd joods vastgoed.
2021-08-10 277 mensen positief getest op corona: daling zet door
2021-08-09 Al onze officiële publicaties online

Meer nieuws met gemeente ondernemers polder rondje wandel


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Richard v.d. Veldt
bron: Richard v.d. Veldt
Bron: Marko Tesselaar
bron: Marko Tesselaar
Bron: Loek Zoon
bron: Loek Zoon