Nieuws

Meer wandelpaden rondom Heiloo

ARCHIEF: Dinsdag 30 september 2008 Gemeente Bergen heeft bijna twee jaar geleden het initiatief genomen voor de realisatie van een wandelroutenetwerk in de regio om het duingebied te verbinden met de achterliggende polders en gemeenten. Deelnemende partners zijn de gemeenten Bergen, Alkmaar en Heiloo, het Hoogheemraadschap, Natuurmonumenten, PWN, Staatsbosbeheer en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

De partners dragen gezamenlijk 130.000 euro bij. Provincie Noord-Holland heeft nu toegezegd de andere helft van de kosten van het wandelroutenetwerk bij te dragen uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Daarmee is de financiering rond.

De werkgroep Wandelroutenetwerk heeft de samenwerkende bureaus Lopende Zaken en Routewerk gevraagd het voorwerk te doen en een plan te maken ter ondersteuning van de subsidie aanvraag. Met het wandelroutenetwerk wordt een systeem ontwikkeld waarmee korte rondjes aan elkaar "geknoopt" worden met knooppunten. Bij elk knooppunt kan men een keuze maken voor de te volgen route. Op verschillende strategische knooppunten zal een overzichtspaneel komen te staan waar men zijn of haar route kan uitstippelen. Aangesloten wordt op onder meer Park & Ride voorzieningen.

Voordeel van het wandelroutenetwerk is dat er extra wandelmogelijkheden worden gecreëerd in het Land achter de Duinen; de regio tussen Bergen, Alkmaar en Heiloo. Dat er een fijnmazig routenetwerk komt, is goed nieuws voor de wandelaar, maar ook voor de deelnemende partijen en ondernemers in het gebied. Door dit gebied met wandelroutes te ontsluiten en met de routes in de duinen te verbinden wordt het aantrekkelijker voor dagjesmensen en toeristen. De werkgroep hoopt dat andere regio’s dit initiatief zullen volgen. Volgens planning zal in de zomer van 2010 het routenetwerk operationeel zijn.

Zie ook: Reportage op RTV-NH

Dinsdag 30 september 2008 − bron: West-Friesland Radio

2023-01-26 Klok Witte Kerk doet het weer
2023-01-24 Heiloo zegt ’ja’ tegen Oekraïners in gemeentehuis.
2023-01-23 Een nieuwbouwhuis in Heiloo?
2023-01-19 Nieuwe regels voor rioolaansluitingen
2023-01-16 Het nieuwe gemeentehuis in Heiloo wordt concreet.
2023-01-16 Zestien van afval gebouwde tiny houses staan te verstoffen in Hoorn.
2023-01-07 Joke (72) stortte in een gat in de weg.
2023-01-07 Joke (72) stortte in een gat in de weg.
2023-01-07 Joke (72) stortte in een gat in de weg.

Meer nieuws met gemeente ondernemers polder rondje wandel


Bron: Patricia v. Lieshout🌱
bron: Patricia v. Lieshout🌱
Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Johan Kraakman
bron: Johan Kraakman