Nieuws

Gemeente Bergen houdt gasopslag tegen

ARCHIEF: Woensdag 17 december 2008 De gemeenteraad van Bergen heeft de Milieu Effect Rapportage (MER) voor de ondergrondse gasopslag in de Bergermeer niet aanvaard. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de MER onvolledig. Dit standpunt werd dinsdagavond onderschreven door de gemeenteraad.

De MER maakt deel uit van de procedures die doorlopen moeten worden die ertoe moeten leiden dat het uitgeputte aardgasveld, dat tussen Bergen, Alkmaar en Heiloo is ingeklemd, in 2013 wordt gebruikt voor de opslag van negen miljard kubieke meter gas. De MER, waarin wordt gekeken wat de effecten zijn voor het milieu, wordt begin volgend jaar ter inzage gelegd voor de inwoners van de regio. Dit zal nog steeds gebeuren ondanks het feit dat Bergen de MER nu niet heeft aanvaard omdat andere gemeenten wel akkoord zijn gegaan. Ook wil het niet aanvaarden van de MER nog niet zeggen dat Bergen tegen het hele project is.

Directeur Paul van Gelder van Taqa Energy dat samen met drie andere partijen de velden wil aanleggen en exploiteren, was desondanks allerminst gelukkig met de opstelling van Bergen. Volgens hem heeft Taqa er juist alles aan gedaan om de procedure zo zorgvuldig mogelijk te doorlopen en alle partijen van de benodigde informatie te voorzien.

Woensdag 17 december 2008 − bron: Noordhollands Dagblad

2023-02-02 De verbouwing van de muziekschool in Heiloo valt zes ton duurder uit.
2023-01-26 Klok Witte Kerk doet het weer
2023-01-24 Heiloo zegt ’ja’ tegen Oekraïners in gemeentehuis.
2023-01-23 Een nieuwbouwhuis in Heiloo?
2023-01-19 Nieuwe regels voor rioolaansluitingen
2023-01-16 Het nieuwe gemeentehuis in Heiloo wordt concreet.
2023-01-16 Zestien van afval gebouwde tiny houses staan te verstoffen in Hoorn.
2023-01-07 Joke (72) stortte in een gat in de weg.
2023-01-07 Joke (72) stortte in een gat in de weg.

Meer nieuws met bergermeer gasopslag geluk gemeente gemeenteraad koor rap wethouder


Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Johan Kraakman
bron: Johan Kraakman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman