Nieuws

Gemeente Bergen houdt gasopslag tegen

ARCHIEF: Woensdag 17 december 2008 De gemeenteraad van Bergen heeft de Milieu Effect Rapportage (MER) voor de ondergrondse gasopslag in de Bergermeer niet aanvaard. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de MER onvolledig. Dit standpunt werd dinsdagavond onderschreven door de gemeenteraad.

De MER maakt deel uit van de procedures die doorlopen moeten worden die ertoe moeten leiden dat het uitgeputte aardgasveld, dat tussen Bergen, Alkmaar en Heiloo is ingeklemd, in 2013 wordt gebruikt voor de opslag van negen miljard kubieke meter gas. De MER, waarin wordt gekeken wat de effecten zijn voor het milieu, wordt begin volgend jaar ter inzage gelegd voor de inwoners van de regio. Dit zal nog steeds gebeuren ondanks het feit dat Bergen de MER nu niet heeft aanvaard omdat andere gemeenten wel akkoord zijn gegaan. Ook wil het niet aanvaarden van de MER nog niet zeggen dat Bergen tegen het hele project is.

Directeur Paul van Gelder van Taqa Energy dat samen met drie andere partijen de velden wil aanleggen en exploiteren, was desondanks allerminst gelukkig met de opstelling van Bergen. Volgens hem heeft Taqa er juist alles aan gedaan om de procedure zo zorgvuldig mogelijk te doorlopen en alle partijen van de benodigde informatie te voorzien.

Woensdag 17 december 2008 − bron: Noordhollands Dagblad

2020-09-18 Oppositie wil discussie over stoppen met afslag A9 Heiloo: ’Het wordt een bodemloze put’.
2020-09-16 Visie Aardgasvrije Wijken
2020-09-08 Vijf corona erbij in Castricum
2020-08-26 De Peiling: Weer meer cv-ketels verkocht.
2020-08-25 Corona: plus zes in de BUCH
2020-08-20 Ciska de Jong nieuwe gemeentesecretaris
2020-08-18 Corona: drie erbij in Castricum
2020-08-11 Corona in de afgelopen week
2020-08-07 Burgers maken zich zorgen over stinkend gft-afval.

Meer nieuws met bergermeer gasopslag geluk gemeente gemeenteraad koor rap wethouder


Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer
Bron: PS Photography
bron: PS Photography
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn