Nieuws

Informatiedag voor mantelzorgers

ARCHIEF: Woensdag 28 januari 2009 Zondag 1 februari van 13.00 tot 17.00 uur wordt de eerste Mantelzorgdag, georganiseerd door Stichting Ouderenwerk Heiloo in samenwerking met de gemeente, gehouden in Het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2.

Aanwezig zijn organisaties die mantelzorgers kunnen ondersteunen en hierover informatie kunnen verstrekken, zoals Humanitas, Steunpunt Mantelzorg en de mantelzorgmakelaar. Iedereen die niet beroepsmatig, langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week voor iemand zorgt, waarmee hij/zij een bestaande relatie heeft, is mantelzorger. Naarmate de zorg langduriger wordt, kan het gevaar ontstaan, dat de druk op mantelzorgers te groot wordt.

Mevrouw Schuitemaker en dochter Nicolet uit Heiloo zijn een typisch voorbeeld van mantelzorgers. Mevrouw Schuitemaker helpt haar man bij bijna alle dagelijkse handelingen. Ze durft haar man niet alleen thuis te laten om boodschappen te doen. ,,Sinds kort heeft mijn man steeds vaker last van vergeetachtigheid en wordt slechter ter been. Omdat hij eerder gevallen is, zie ik in gedachten tijdens mijn afwezigheid de ergste dingen gebeuren en wil snel terug naar huis. We kunnen het onderling in de familie nog wel opvangen, maar het is een heel geregel wanneer ik een dagje, laat staan een paar dagen, weg zou willen.” Nicolet heeft de organisatie op zich genomen: ,,Wij hebben via Stichting Ouderenwerk tijdig de ondersteunende hulp van ouderencoach Ida Zoet ingeschakeld. Zij heeft er onder andere voor gezorgd, dat hij de aanbeveling van het Doc-team (Geriant) om twee keer per week naar de dagbehandeling in de Amberhof te gaan, heeft opgevolgd. Hierdoor heeft mijn moeder tevens een momentje voor zichzelf.” Astrid Hendriks, coördinator van Steunpunt Mantelzorg Noord-Kennemerland, benadrukt: ,,Het punt is, dat velen zichzelf niet als mantelzorger herkennen en daarom moeilijk te bereiken zijn. Ook ouders, die voor een langdurig ziek kind of mensen die voor een hulpbehoevende vriend of buur zorgen, zijn mantelzorgers.

Steunpunt Mantelzorg (lid van Mezzo, de koepelorganisatie voor vrijwilligers en mantelzorgers, www.Mezzo.nl) is in deze omgeving bij de afdeling Humanitas Alkmaar en omstreken ondergebracht. Humanitas is een landelijke vereniging voor vrijwilligerswerk. Voordeel van deze samenwerking is de korte lijn bij het inzetten van geschoolde vrijwilligers ter ontlasting van mantelzorgers, ofwel respijtzorg. Als men bijvoorbeeld een boodschap wil doen, naar de kapper of zomaar even een dagje er tussenuit, past een geschoolde vrijwilliger op de hulpbehoevende. Dit noemen wij ‘kleine’ respijtzorg; hiervoor is geen indicatie nodig en het is kosteloos. Bij ‘grote’ respijtzorg, als de mantelzorger bijvoorbeeld een weekje alleen of met de hulpbehoevende partner weg wil, is wel een indicatie van het CIZ nodig. Meer informatie hierover kan men tevens bij het WMO loket van de gemeente inwinnen.”

Meer informatie over de Mantelzorgdag: Stichting Ouderenwerk Heiloo, telefoon 072-5331295, website www.stichting@ouderenwerkheiloo.nl

Woensdag 28 januari 2009 − bron: Uitkijkpost

2023-01-26 Klok Witte Kerk doet het weer
2023-01-24 Heiloo zegt ’ja’ tegen Oekraïners in gemeentehuis.
2023-01-23 Een nieuwbouwhuis in Heiloo?
2023-01-19 Nieuwe regels voor rioolaansluitingen
2023-01-16 Het nieuwe gemeentehuis in Heiloo wordt concreet.
2023-01-16 Zestien van afval gebouwde tiny houses staan te verstoffen in Hoorn.
2023-01-07 Joke (72) stortte in een gat in de weg.
2023-01-07 Joke (72) stortte in een gat in de weg.
2023-01-07 Joke (72) stortte in een gat in de weg.

Meer nieuws met familie gemeente koe loos makelaar opvang school vrijwillig zon


Bron: Boerderij Ter Coulster
bron: Boerderij Ter Coulster
Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: Karin Donkers
bron: Karin Donkers
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman