Nieuws

Regiogemeenten presenteren bereikbaarheidsplan

ARCHIEF: Vrijdag 13 maart 2009 Vandaag is het Regionale Uitvoeringsplan namens de deelnemende gemeenten aangeboden aan gedeputeerde Mooij van Provincie Noord-Holland. In dit plan staan de ambities tot 2020 geformuleerd. Deze ambities zijn onder andere gericht op een betere doorstroming op het hoofdwegennet, fiets- en parkeervoorzieningen. De gemeenten vragen met het uitvoeringsplan steun aan de Provincie voor de uitvoering.

Het Regionale Uitvoeringsplan is een onderdeel van de Regionale Bereikbaarheidsvisie. In de Regionale Bereikbaarheidsvisie is het mobiliteits- en bereikbaarheidsbeleid voor de periode 2005-2020 in de regio Noord-Kennemerland omschreven. Op 20 januari 2009 is in de acht colleges van B&W ingestemd met het Regionale Uitvoeringsplan. In het plan staan 25 projectplannen onder meer gericht op doorstroming op het hoofdwegennet, betere fiets- en parkeervoorzieningen, meer keuzemogelijkheden voor de reiziger en een kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer.

De afgelopen jaren is er al gewerkt aan de reconstructie van de oostelijke ring van Alkmaar. In het Uitvoeringsplan staan nog aanvullende maatregelen beschreven, zoals het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen op de N242 (Nollenweg- N23/Westfrisiaweg), de aansluiting van de Boekelermeer en Zandzoom op de A9 en de reconstructie van de westelijke ring van Alkmaar.

Om ook in de toekomst goed bereikbaar te blijven moet de fiets een aantrekkelijker alternatief worden voor afstanden korter dan 10 kilometer. Vooral voor treinstations, scholen en ziekenhuizen geldt dat ze goed en veilig bereikbaar zijn. Hiervoor zijn de volgende projecten opgenomen: het aanleggen van ontbrekende schakels in de belangrijkste fietsroutes, ongelijkvloers maken van kruisingen tussen fietsroutes en het hoofdwegennet, meer fietsenstallingen en fietsenrekken bij OV knooppunten en het uitbreiden van het aantal OV-fietsverhuurpunten (o.a. bij station Heiloo).

Het openbaar vervoer moet de ruggengraat worden voor de bereikbaarheid van de regio. Snelheid is daarbij het kernbegrip. Bus-on-Line, de snelle busverbinding tussen Alkmaar en Heerhugowaard is hiervan een voorbeeld. Maar de regio wil zich ook hard maken voor meer treinen op het traject van Amsterdam - Heerhugowaard en het aantal gelijkvloerse spoorwegovergangen verminderen.

De regio wil de keuze om over te stappen van auto en fiets naar het openbaar vervoer gemakkelijker maken. Zo zijn er plannen om transferpunten bij het strand (Bergen/ Egmond) en P&R terreinen langs de ring Alkmaar aan te leggen. Ook de eerder genoemde uitbreiding van fietsverhuurpunten draag hier aan bij. Zo ontstaan er meer keuzemogelijkheden voor de reiziger zonder dat het wegennetwerk moet worden uitgebreid.

Vrijdag 13 maart 2009 − bron: Gemeente Alkmaar

2021-08-16 Veel schade bij botsing tussen auto en busje
2021-08-16 Politieonderzoek na ongeval
2021-06-07 Voorkom brand en laad de accu verstandig op
2021-06-04 Lekker bewegen en sporten voor bewoners met een uitkering
2021-05-26 Erop uit met de elektrische fiets?
2021-05-25 Serieaanrander in Opsporing Verzocht
2021-05-25 Nederland - Alkmaarse serie-aanrander in Opsporing Verzocht
2021-05-08 Fietsersbond wil tunneltjes bij nieuwe afslag A9 bij Heiloo.
2021-04-06 Rijden onder invloed

Meer nieuws met bereikbaarheidsplan trein bus fiets wegen


Bron: Fred Dellemijn
bron: Fred Dellemijn
Bron: 🤭😁 Mr Relax 😁🤭
bron: 🤭😁 Mr Relax 😁🤭
Bron: ~Janneke~
bron: ~Janneke~
Bron: Marieke
bron: Marieke