Nieuws

Informatieavond millenniumdoelen

ARCHIEF: Dinsdag 17 maart 2009 Heiloo is een prachtig dorp maar de wereld houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Veel inwoners en organisaties in Heiloo zetten zich in voor een betere wereld. De gemeente Heiloo ondersteunt organisaties die zich inzetten voor de millenniumdoelen. Daarom organiseert de gemeente op 2 april een speciale avond voor deze organisaties.

In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV / AIDS en om in te zetten op verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn samengevat in de acht millenniumdoelen. De doelen moeten in 2015 gehaald zijn. Meer dan honderd gemeentes in Nederland ondersteunen deze doelen en dragen op hun eigen manier een steentje bij aan het behalen van deze doelen.

In 2008 is onderzocht op welke manier de gemeente Heiloo millenniumorganisaties het beste kan ondersteunen. Daar sprongen de onderwerpen ‘publiciteit’ en ‘contact met het lokale bedrijfsleven’ het meest uit. Op donderdag 2 april van 19.00 uur tot 22.00 uur organiseert de gemeente Heiloo in samenwerking met COS Noord-Holland een Millenniumavond in de bibliotheek (Westerweg 250) waarop millenniumorganisaties elkaar kunnen ontmoeten en meer te weten komen over deze onderwerpen.

Voor meer informatie over millenniumdoelen kunt u kijken op www.millenniumgemeente.nl. Het programma voor de millenniumavond vindt u op www.heiloo.nl. Wilt u de avond bijwonen? Dan kunt u zich voor 31 maart opgeven bij mevrouw G. Warmenhoven via info@heiloo.nl of 072 535 66 38.

Dinsdag 17 maart 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2014-05-08 Waka waka op de Milleniummarkt
2014-04-22 Volle gereedschapkist voor 20 euro
2014-04-17 Toiletten voor scholen in Ghana
2014-03-18 Gereedschap voor vaklui in Afrika
2013-02-28 Millenniummarkt op het Looplein
2012-05-09 Millenniumdag in Het Loo
2011-09-11 Geen bezoek festival in Polen
2011-04-23 Millenniumdag op het Looplein
2009-03-17 Informatieavond millenniumdoelen

Meer nieuws met millenium