Nieuws

Lichte stijging klachten Gemeente Heiloo

ARCHIEF: Donderdag 2 juli 2009 Jaarlijks bekijkt het college welke klachten er zijn binnengekomen en hoe die zijn afgehandeld. Het college van B&W heeft nu de rapportage over 2008 besproken. In dat jaar kwamen er 28 klachten binnen.

Daarvan zijn er drie ingetrokken, bleken er twee bij nader inzien meldingen te zijn en was een klacht van meer dan een jaar terug. Van de overige 22 klachten zijn er veertien gegrond verklaard en acht ongegrond. Landelijk is er een lichte stijging van klachten te zien, in Heiloo ook. In 2007 kreeg de gemeente 27 klachten binnen en zijn er 19 klachten in behandeling genomen.

Integriteit
Elk jaar laat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad weten hoe er in Heiloo wordt omgegaan met integriteit. Deze afspraak is landelijk gemaakt. Op basis van achttien basisnormen wordt het beleid voor integriteit van ambtenaren en de naleving ervan bekeken. Dit zijn bijvoorbeeld gedragcodes voor medewerkers, een meldingsregeling voor nevenfuncties, een eed of belofte afleggen als iemand in dienst komt, en afspraken over het aannemen van uitnodigingen en geschenken. De conclusie is dat Heiloo grotendeels aan de basisnormen voldoet. Enkele zaken worden in de loop van dit jaar en 2010 nog verder uitgewerkt.

Centrum voor Jeugd en Gezin
De gemeente Heiloo wil in 2010 een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) openen. Dit is een loket waar kinderen, jongeren en ouders naar toe komen voor informatie en advies. Het CJG is een netwerk van allerlei zorginstellingen die kind en ouder ondersteunen. Er is een loket waarachter allerlei organisaties samenwerken om een vraag of probleem om te lossen. Er is nu een plan van aanpak opgesteld waarin staat hoe het CJG de komende tijd tot stand komt.

Concept subsidieboek
Het college van B en W heeft het concept subsidieboek vastgesteld. Daarin staat aan welke organisaties de gemeente in 2010 subsidie gaat geven en hoeveel die subsidie is en welke verzoeken zijn afgewezen. Het subsidieboek ligt vanaf 9 juli ter inzage in het gemeentehuis.

Donderdag 2 juli 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2022-08-26 Open monumentendagen op 10 en 11 september
2022-04-15 HeilooĆ«rs halen hun paspoort vanaf volgend jaar 'bij de bieb'
2022-04-05 Expositie Fotografie Marcel Witte in Gemeentehuis Heiloo
2022-03-21 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022 officieel vastgesteld
2022-03-14 8 nieuwe Nederlanders
2022-02-01 Openbare bijeenkomst verkiezingen Gemeenteraad
2021-10-01 Participatie op de agenda
2021-07-01 Joep en Noor ontvangen aanhanger voor hun skelter
2021-04-29 Aangepaste openingstijden 5 mei en Hemelvaartsdag

Meer nieuws met gemeentehuis


Bron: Linda Veerbeek
bron: Linda Veerbeek
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn