Nieuws

Informatieavond Gasopslag Bergermeer

ARCHIEF: Maandag 12 oktober 2009 Het voornemen om het vrijwel lege aardgasveld in de Bergermeer tussen Alkmaar, Bergen en Heiloo te gaan gebruiken voor opslag van gas voor handelsdoeleinden is een complexe zaak die lang niet voor iedereen duidelijk is. Actiecomité Gasalarm2 organiseert op verzoek van velen op dinsdag 13 oktober a.s. een informatieavond.

Wat zijn de werkelijke risico’s waar Gasalarm2 zo nadrukkelijk de aandacht op vestigt? Spreekt Taqa en het Ministerie van EZ de (volledige) waarheid als zij stellen dat er slechts sprake is van te verwaarlozen risico’s. Welk risico lopen de Hondsbossche Zeewering en het reactorcentrum Petten eigenlijk? Is het TNO rapport volledig of was de opdracht soms te beperkt om een goed advies te kunnen geven. Waarom zijn stukken "zo maar zoek", waarom zijn rapporten niet of onvoldoende openbaar?

De informatie die door de partijen met financieel belang bij de voorgenomen gasopslag in de Bergermeer op speciaal belegde informatieavonden maar ook door grootschalige “verborgen” advertenties in dag- en weekbladen worden verstrekt, is naar de mening van Gasalarm2 onvolledig, deels onjuist en risico’s verhullend. Is het inderdaad zo dat het uitsluitend om het financiële belang van een onderneming gaat die zich naar de mening van velen niet meer of minder dan een hedgefund is? Van vele kanten is ons gevraagd naar verduidelijking van de visie van Gasalarm2 op de voorgenomen industriële ontwikkelingen in de fraaie Bergermeerpolder. Is het reëel te verwachten dat het MOB complex aan de Groeneweg een industriegebied wordt inclusief een gasverwerkingsinstallatie die in de Boekelermeer voor zoveel opschudding zorgt? Waarom wringt Taqa en EZ zich in alle (on)mogelijke bochten terwijl er alternatieven voorhanden zijn waar alle voor de Bergermeer opgevoerde economische voordelen onverkort ook gelden?

Op dinsdag 13 oktober 2009 organiseert Gasalarm2 een informatieavond waar aan de hand van een duidelijke Power Point Presentatie wordt aangetoond dat sprake is van een geheel andere situatie dan door Taqa en haar secondanten gesteld. U wordt uitgenodigd de avond bij te wonen: Locatie De Zwarte Schuur, het filmhuis in het Oude Hof, ingang Hoflaan te Bergen NH. De zaal gaat open om 19.30 uur, begin van de presentatie is om 20.00 uur, einde 21.30 uur.

De Zwarte Schuur ligt in kwetsbaar bosgebied; komt u bij voorkeur op de fiets. Voor automobilisten geldt dat parkeren onder meer mogelijk is tegenover Museum Kranenburgh, langs de Mosselenbuurt en de Sluislaan (allemaal op loopafstand van de Zwarte Schuur) en in beperkte mate bij de Zwarte Schuur zelf.

In verband met het aantal beschikbare plaatsen (plm 100) in de Zwarte Schuur kunt u de organisatoren een groot genoegen doen uw komst aan te kondigen. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door een bericht te sturen met de mededeling "ik kom" naar info@gasalarm2.nl. Als u wel zou willen komen maar op dinsdag de 13e oktober bent verhinderd, kunt u dat ook melden. Bij voldoende animo zal een extra informatieavond worden georganiseerd.

Maandag 12 oktober 2009 − bron: Gasalarm2

2015-06-03 Heiloose scholieren scoren goed in schrijfwedstrijd
2015-04-14 Toer de Boer, een kijkje op het platteland
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder
2014-04-24 OPA bang voor invloed Poetin
2014-02-02 Minder geld van TAQA voor cultuur
2013-06-27 TAQA sponsort muziek en kunst
2013-06-18 TAQA start herstel van grond
2013-01-16 Taqa start boringen in Bergermeer

Meer nieuws met gasopslag bergermeer


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online