Nieuws

Gemeenten kwaad over procedures gasopslag Bergen

ARCHIEF: Donderdag 15 oktober 2009 Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer zijn kwaad op minister Van der Hoeven. Ze vinden dat hun inbreng in de kwestie van de toekomstige gasopslag in de Bergermeer wordt genegeerd.

Er moet een gasopslag komen in de Bergermeer, vindt Van der Hoeven. De vier gemeenten op wier grondgebied de opslag zich uitstrekt, zijn door toepassing van een bepaalde regeling feitelijk buitenspel komen te staan. Van der Hoeven mag de gang van zaken bepalen. Maar ze had wel toegezegd dat de vier gemeenten nauw bij de besluitvorming betrokken zouden worden.

Daar komt volgens de gemeenten niets van terecht. Zo moesten ze uit de krant vernemen dat een belangrijk rapport over de gasopslag was verschenen. Het ging nota bene om de resultaten van een second opinion die door Bergen was gevraagd, omdat er veel twijfels bestonden over de kwaliteit van een eerste rapportage. De inhoud van de tweede rapportage hebben de gemeenten tot op heden niet toegestuurd gekregen. Ze hebben het moeten downloaden vanaf de site van de Tweede Kamer.

Behalve dat de inbreng van de vier gemeenten naar hun gevoel wordt genegeerd, wordt het ze ook moeilijk gemaakt mee te denken. Van der Hoeven stelt eenzijdig termijnen vast waarbinnen moet worden gereageerd. Die termijnen bieden de gemeenten onvoldoende tijd om onderzoeken en plannen goed te kunnen beoordelen. Ze hebben de minister van economische zaken nu laten weten 'teleurgesteld' te zijn over de manier waarop de procedures verlopen.

Donderdag 15 oktober 2009 − bron: Noordhollands Dagblad

2015-06-03 Heiloose scholieren scoren goed in schrijfwedstrijd
2015-04-14 Toer de Boer, een kijkje op het platteland
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder
2014-04-24 OPA bang voor invloed Poetin
2014-02-02 Minder geld van TAQA voor cultuur
2013-06-27 TAQA sponsort muziek en kunst
2013-06-18 TAQA start herstel van grond
2013-01-16 Taqa start boringen in Bergermeer

Meer nieuws met gasopslag bergermeer


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online