Nieuws

Meer samenwerking in regio

ARCHIEF: Zaterdag 19 december 2009 De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer gaan intensiever samenwerken om de regio beter op de kaart te zetten. Aanleiding is een onderzoek naar de huidige samenwerking door een extern adviesbureau.

WagenaarHoes Organisatieadvies heeft de afgelopen maanden in opdracht van de gemeenten onderzocht hoe de samenwerking in Regio Alkmaar kan worden verbeterd. Daarvoor zijn onder meer interviews gehouden met de acht colleges en een aantal sleutelfiguren uit en rond de regio, waaronder de omliggende gemeenten.

Uit de analyse blijkt dat binnen verschillende beleidsterreinen goed wordt samengewerkt en resultaten worden bereikt, zoals rond de structuurvisie Noord-Holland en de verstedelijkingsopgave. Tegelijkertijd is de ambitie groter en wordt de noodzaak gevoeld om regionaal meer samen op te trekken om de eigen belangen in samenhang veilig te stellen. Het ontbreekt daarbij aan een gedeelde, overkoepelende strategische visie op de toekomst van de regio en de gemeenten kennen elkaars ambities en gevoeligheden onvoldoende. De colleges hebben de analyse onderschreven en uitgesproken met elkaar te willen werken aan de verbeterpunten.

Ook zal er nog voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een eerste opzet voor een strategische visie en een samenwerkingsagenda worden gemaakt. De uitkomsten hiervan worden in het voorjaar van 2010 met de nieuwe raden besproken.

Zaterdag 19 december 2009 − bron: Gemeente Alkmaar

2022-01-03 Denken over de toekomst van kerkgebouwen
2021-12-30 Nieuwe, regionale sociale dienst gaat pas in 2023 echt aan de slag.
2021-12-08 De Jeneverbes de groenste straat van Heiloo
2021-11-30 Dierenbescherming naar de rechter om opvang dieren af te dwingen
2021-10-01 Polsbandje voor barhoppers: niet elke gemeente ziet er heil in
2021-09-28 Creatief en sportief dagprogramma bij HerfstvakantieFUN
2021-06-01 Regio ziet coronacijfers verder dalen, 189 nieuwe besmettingen
2021-05-01 Maak kennis met burgemeester Hans Romeyn
2021-03-11 BUCH-gemeenten passen Wet Bibob meer toe

Meer nieuws met gemeenten


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000