Nieuws

Springschans krijgt duurzame zonnebloem

ARCHIEF: Zaterdag 13 maart 2010 Leerlingen uit groep 8 van OBS de Springschans ontvingen gisteren gedeputeerde Bart Heller (duurzame energie). De leerlingen gaven een rondleiding door hun duurzame school en gingen met Heller en burgemeester Romeyn in gesprek over duurzaamheid, techniek en beroepen. Ter afsluiting van het bezoek schonk Heller een duurzaam speeltoestel.

Noord-Holland trekt 1 miljoen euro uit voor plaatsing van zonnepanelen op zichtbare locaties in Noord-Holland. De provincie vindt het belangrijk dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft als het gaat om duurzaam bouwen en het zichtbaar maken van duurzame energie. Daarom stimuleert ze zonne-energie op overheidsgebouwen, zoals gemeentehuizen of scholen. De duurzame zonnebloem die ‘de Springschans’ ontving staat hier symbool voor.

De provincie stelde onlangs het ‘Uitvoeringsprogramma Duurzaam Bouwen’ vast, waarin staat hoe het provinciale duurzaam bouwen-beleid de komende jaren uitgevoerd wordt. Gedeputeerde Heller: “De provincie wil marktpartijen stimuleren en ondersteunen bij het ‘meters maken’ in concrete duurzaam bouwen projecten. In 2020 moeten alle nieuwe gebouwen energieneutraal worden opgeleverd. In de bestaande bouw moet een energiebesparing van minimaal 30 % worden gerealiseerd”.

OBS de Springschans is letterlijk een schoolvoorbeeld van een school die duurzame technieken bij de bouw heeft toegepast. De provincie zet met het project Duurzame Scholen Noord-Holland in op verduurzaming van scholen in de provincie, waarbij energiebesparing en een gezond binnenmilieu voorop staan. Dit sluit goed aan bij het programma ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ (LvDO), dat Noord-Holland uitvoert. LvDO leert jongeren, bedrijven en gemeenten hoe zij duurzame afwegingen kunnen maken.

Zaterdag 13 maart 2010 − bron: Provincie Noord-Holland

2020-10-04 Coöperaties blijven strijden voor windmolens in de regio
2020-09-03 Raadsinformatiebijeenkomst over Wind en Zon in het buitengebied
2020-07-07 Kansen voor vijf keer meer duurzame energie in Regio Alkmaar
2020-04-19 De keuze voor Heiloo: Zonnepanelen, windenergie of beide?
2020-02-18 VVD: ’Windmolens langs de A9 zijn niet nodig’
2020-02-07 Wethouders sparren met leerlingen Elckerlyc over energiebesparing
2019-08-15 Subsidieregeling voor isolatiemaatregelen weer beschikbaar
2019-07-06 Verdriet bij basisschool om vernielingen bij herinneringsboom overleden juf
2019-06-14 Kennemer Wonen en Landschap Noord-Holland wonen 'duurzaam' samen

Meer nieuws met springschans energie


Bron: Frank Brandsen
bron: Frank Brandsen
Bron: De Noord
bron: De Noord
Bron: OBS De Springschans
bron: OBS De Springschans
Bron: OBS De Zuidwester
bron: OBS De Zuidwester