Nieuws

Gasopslag vergt 35 km pijpleiding

ARCHIEF: Vrijdag 2 juli 2010 HEILOO - Volgens advies- en ingenieursbureau Tebodin is de aanleg van het benodigde pijpleidingstelsel van totaal 35 kilometer tussen de putten, de gasbehandelingsinstallatie en het Gasunie-transportsysteem minder eenvoudig dan op het eerste gezicht lijkt.

Het gasreservoir ligt onder de Bergermeerpolder tussen Alkmaar, Heiloo en Bergen. Om het reservoir te benutten voor gasopslag zijn veertien nieuwe putten van ruim 2,5 kilometer diepte nodig. Het pompen van aardgas in en uit het reservoir gebeurt bij een druk van maximaal 150 bar. Het gas dat uit het reservoir komt moet een behandeling ondergaan om het op de juiste kwaliteit te brengen. Een behandelingsinstallatie haalt water en gascondensaat uit het gas en brengt het op de juiste druk.

Deze installatie, die ontworpen wordt om emissieloos te opereren, komt op het bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 2 ten zuiden van Alkmaar te staan. Pijpleidingen vervoeren het gas van en naar de putten en van en naar de Gasunie-hoofdleidingen. Tussen de locaties Bergermeer en Boekelermeer zullen twee 30 inch toe- en afvoerleidingen komen. Daarnaast komt er een waterinjectieleiding, die parallel aan deze leidingen loopt. Tevens wordt een tweetal aansluitingen gemaakt op het netwerk van Gasunie en komt er een aansluiting naar de bestaande PGI installatie. De totale lengte aan pijpleidingen bedraagt circa 35 kilometer.

Vrijdag 2 juli 2010 − bron: Technisch Weekblad

2015-06-03 Heiloose scholieren scoren goed in schrijfwedstrijd
2015-04-14 Toer de Boer, een kijkje op het platteland
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder
2014-04-24 OPA bang voor invloed Poetin
2014-02-02 Minder geld van TAQA voor cultuur
2013-06-27 TAQA sponsort muziek en kunst
2013-06-18 TAQA start herstel van grond
2013-01-16 Taqa start boringen in Bergermeer

Meer nieuws met gasopslag bergermeer


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online