Nieuws

Bergen blijft tegen gasopslag

ARCHIEF: Donderdag 16 september 2010 BERGEN - De gemeente Bergen blijft tegen gasopslag in de Bergermeer. Terwijl de gemeente Alkmaar, Schermer en Heiloo inmiddels hebben aangegeven medewerking te verlenen en dus vergunningen toe te kennen, blijft Bergen tegen.

Tot vorige week trokken de vier regiogemeenten gezamenlijk op in hun verzet tegen de Gasopslag Bergermeer. Alkmaar heeft na onderhandelingen met TAQA en het Ministerie van EZ besloten het verzet tegen vergunningverlening te staken. Schermer en Heiloo zijn de gemeente Alkmaar hierin gevolgd. Bergen ziet in het gewijzigde standpunt van de regio- gemeenten geen reden haar standpunt ten aanzien van de gasopslag te herzien.

Wethouder Alwin Hietbrink: ‘In de door ons gezamenlijk ingediende zienswijze hebben wij op een aantal punten stevige kritiek geuit op het Rijksinpassingsplan. Zo heeft het plan grote gevolgen voor de regionale werkgelegenheid en wordt onvoldoende duidelijk gemaakt waarom niet wordt gekozen voor het meest milieuvriendelijke alternatief.’

Donderdag 16 september 2010 − bron: Gemeente Bergen

2015-06-03 Heiloose scholieren scoren goed in schrijfwedstrijd
2015-04-14 Toer de Boer, een kijkje op het platteland
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder
2014-04-24 OPA bang voor invloed Poetin
2014-02-02 Minder geld van TAQA voor cultuur
2013-06-27 TAQA sponsort muziek en kunst
2013-06-18 TAQA start herstel van grond
2013-01-16 Taqa start boringen in Bergermeer

Meer nieuws met gasopslag bergermeer


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online