Nieuws

Rijksinpassingsplan gasopslag ter inzage

ARCHIEF: Vrijdag 24 september 2010 Het ontwerp rijksinpassingsplan gasopslag Bergermeer zal vanaf 30 september tot en met 10 november aanstaande ter inzage liggen. Naar verwachting zal het plan begin volgend jaar worden vastgesteld.

De doelstelling is om de gasopslag te realiseren in 2013, heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken de Tweede Kamer laten weten. Met de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Schermer en de Provincie Noord-Holland is overeenstemming bereikt over de ruimtelijke inpassing van het project gasopslag Bergermeer. De genoemde overheden hebben inmiddels hun ontwerp besluiten aangeleverd.

De gemeente Bergen heeft aangegeven geen medewerking te zullen verlenen aan het project, ondermeer vanwege de zorg over aardschokken. Daarom zal Van der Hoeven samen met de minister van VROM gebruik maken van de mogelijkheid om de bevoegdheid van de gemeente Bergen ten aanzien van deze besluiten over te nemen.

Vrijdag 24 september 2010 − bron: GroeneRuimte

2015-06-03 Heiloose scholieren scoren goed in schrijfwedstrijd
2015-04-14 Toer de Boer, een kijkje op het platteland
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder
2014-04-24 OPA bang voor invloed Poetin
2014-02-02 Minder geld van TAQA voor cultuur
2013-06-27 TAQA sponsort muziek en kunst
2013-06-18 TAQA start herstel van grond
2013-01-16 Taqa start boringen in Bergermeer

Meer nieuws met gasopslag bergermeer


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online