Nieuws

VVD vreest voor Boekelermeer

ARCHIEF: Zaterdag 2 oktober 2010 HEILOO - VVD Heiloo maakt zich zorgen over schade die optreedt bij de verdere ontwikkeling van het Heiloose bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 3, nu is besloten om Taqa de benodigde vergunningen voor het project gasopslag te verstrekken.

Het is de VVD niet duidelijk in hoeverre de schade die optreedt bij de verdere ontwikkeling van het Heiloose bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 3 wordt gecompenseerd. Een flink deel van het Heiloose bedrijventerrein blijkt in de veiligheidszone te liggen. Bedrijven die zich daarin vestigen moeten aan extra veiligheidseisen voldoen zoals extra vluchtwegen, sprinklerinstallaties, enzovoort.

Dit brengt voor een ondernemer extra bouwkosten mee waardoor de locatie minder aantrekkelijk wordt. Deze verminderde aantrekkelijkheid vertaalt zich linksom of rechtsom dan ook in meer kosten voor de gemeente Heiloo.

Om hierover duidelijkheid te krijgen heeft de VVD Heiloo schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Daarbij heeft men aangegeven dat er, ingeval er geen ruimhartige compensatieregeling is getroffen voor dit aspect van gevolgschade, actie nodig is van het college.

Zaterdag 2 oktober 2010 − bron: VVD Heiloo

2015-06-03 Heiloose scholieren scoren goed in schrijfwedstrijd
2015-04-14 Toer de Boer, een kijkje op het platteland
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder
2014-04-24 OPA bang voor invloed Poetin
2014-02-02 Minder geld van TAQA voor cultuur
2013-06-27 TAQA sponsort muziek en kunst
2013-06-18 TAQA start herstel van grond
2013-01-16 Taqa start boringen in Bergermeer

Meer nieuws met gasopslag bergermeer


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online