Nieuws

Inspraak gasopslag van start

ARCHIEF: Dinsdag 5 oktober 2010 HEILOO - Voor het aanleggen en in gebruik nemen van de ondergrondse gasopslag in de Bergermeer zijn diverse vergunningen van verschillende overheden en een inpassingsplan nodig. De inspraakperiode daarvoor is van start gegaan.

Alle stukken - aanvragen, ontwerp-inpassingsplan, ontwerp-besluiten, en overige relevante stukken - liggen van tot en met 10 november aanstaande tijdens reguliere openingstijden ter inzage bij het informatiecentrum van de gemeente Heiloo, Raadhuisplein 1, Heiloo, T (072) 535 6666. De stukken zijn ook via internet te bekijken.

Er worden twee informatieavonden georganiseerd om een toelichting te geven op het project. Medewerkers van de verschillende betrokken overheden en van TAQA zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Deze inloopavonden vinden plaats op woensdag 6 oktober aanstaande van 19.00 uur tot 21.00 uur in Best Western Hotel Marijke, Dorpsstraat 23-25 in Bergen, en op woensdag 13 oktober aanstaande van 19.00 uur tot 21.00 uur in Golden Tulip Hotel Alkmaar, Arcadialaan 6 in Alkmaar.

Tot en met woensdag 10 november 2010 kan eenieder schriftelijk zienswijzen ten aanzien van het ontwerp-inpassingsplan en de overige ontwerp-besluiten kenbaar maken bij: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Gasopslag Bergermeer, Postbus 223 2250 AE Voorschoten. U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerp-besluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

U kunt mondeling inspreken door te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar het bevoegde bestuursorgaan.

Dinsdag 5 oktober 2010 − bron: Senter Novem

2015-06-03 Heiloose scholieren scoren goed in schrijfwedstrijd
2015-04-14 Toer de Boer, een kijkje op het platteland
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder
2014-04-24 OPA bang voor invloed Poetin
2014-02-02 Minder geld van TAQA voor cultuur
2013-06-27 TAQA sponsort muziek en kunst
2013-06-18 TAQA start herstel van grond
2013-01-16 Taqa start boringen in Bergermeer

Meer nieuws met gasopslag bergermeer


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online