Nieuws

Heddes vraagt faillissement aan

ARCHIEF: Donderdag 17 februari 2011 Waar in eerdere berichtgeving nog werd gesproken over een eventuele aanvraag tot surseance van betaling, meldt Heddes Bouwgroep nu dat faillissement zal worden aangevraagd.

Bedrijfsonderdeel Heddes KleinBouw voert burgerwerken uit vanuit Heiloo (het voormalige Teerenstra bouwbedrijf) met steunpunten in Haarlem en Zoetermeer. De planningen voor de locaties worden centraal in Heiloo gecoördineerd.

Begin deze week meldde Heddes Bouwgroep dat zij gedwongen is om surseance van betaling aan te vragen. Toewijzing van dit verzoek zou leiden tot een periode van onzekerheid voor het bedrijf en haar medewerkers, maar ook voor haar relaties, leveranciers en onderaannemers.

“Nog meer onzekerheid is onwenselijk en wil ik voorkomen”, aldus Kees van Iwaarden, directeur van Heddes Bouwgroep. Dit gegeven, alsmede het zicht op een mogelijke doorstart in afgeslankte vorm, heeft Van Iwaarden ertoe doen besluiten faillissement aan te vragen.

Het grootste deel van het uitvoerende personeel zit inmiddels thuis. Onderaannemers hebben hun eigendommen opgehaald, sommigen van hen hebben op eigen initiatief nog werkzaamheden afgerond.

Donderdag 17 februari 2011 − bron: Heddes Bouwgroep

2013-06-25 Kwijtgeraakt kunstwerk weer terug
2011-02-17 Heddes vraagt faillissement aan
2011-02-14 Volle portefeuille, lege hal
2010-05-18 Teerenstra Bouw verdwijnt
2008-01-24 Samenwerking GP Groot en Heddes Bouw

Meer nieuws met heddes


Bron: Timpaan
bron: Timpaan