Nieuws

Aandacht voor cultuurhistorie

ARCHIEF: Zaterdag 2 april 2011 HEILOO - Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuwe nota cultuurhistorie vastgesteld, hoe het op de lange termijn de bijzondere identiteit, en daarmee de hoge ruimtelijke kwaliteit van ons prachtige dorp, veilig wil stellen.

Kernpunten daarbij zijn: minder regels, meer voorlichting en bewustwording van onze inwoners. Ook sluit het voorgestelde beleid naadloos aan op het landelijke en provinciale beleid, door cultuurhistorie in een vroeg stadium in alle planvorming mee te nemen.

Richting
Wethouder Jacob Ouderkerken: “In Heiloo vind je fantastische cultuurhistorische elementen terug. Je kunt daarbij denken aan het landgoed Nijenburg, maar ook aan de ligging van de boerderijen op de grens van de strandwal en de strandvlakte. Met de nota cultuurhistorie geven we richting aan behoud van onze kwaliteit en onze identiteit, waarbij we geen nieuwe ontwikkelingen hoeven te schuwen.”

Identiteit
Heiloo wordt volgens de nota ondermeer gekenmerkt door het contrast tussen de bebouwde strandwal en de lege strandvlaktes, het noord-zuid gericht wegenpatroon en oost-west gericht verkavelingspatroon, tuinderactiviteiten aan de zuidzijde, groene scheiding aan de noordzijde, protestantse en katholieke dorpskernen gescheiden door het gemeentebosje, invulling van de historische linten met losse bebouwing, en waterputten waar om heen de twee Middeleeuwse kernen van Heiloo zijn ontstaan; bij de Witte Kerk en op het terrein van Onze Lieve Vrouw ter Nood.

De nota zal eerst worden besproken door de gemeenteraad in de commissie Openbare Ruimte van 20 april aanstaande en wordt daarna naar verwachting vastgesteld in de raad van 9 mei aanstaande.

Zaterdag 2 april 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2021-12-20 3170 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-12-14 3510 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-11-07 Passie voor historie van geslacht Keesman leidt tot zeventien jaar spitwerk.
2021-07-30 Vierduizend jaar oude weefkam in kuil
2021-07-05 3500 jaar oude voetafdruk uit Zuiderloo voor altijd bewaard
2021-07-02 3500 jaar geleden liep in Heiloo iemand rond met schoenmaat 39.
2020-08-31 Baduhenna onthult de ondergrondse geheimen van Zuiderloo
2020-05-29 Voetafdruk van één van de eerste Heilooërs ontdekt
2020-03-24 Archeologische resten gevonden

Meer nieuws met historie archeo


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: BrigitteSchuts
bron: BrigitteSchuts
Bron: Rabobank NKL
bron: Rabobank NKL
Bron: Huis van Hilde
bron: Huis van Hilde