Nieuws

Online nulmeting voor gasopslag

ARCHIEF: Maandag 2 mei 2011 HEILOO - De gasopslag in de Bergermeer komt steeds dichterbij, de meeste partijen in de Tweede Kamer steunen het initiatief in het gebied tussen Alkmaar, Bergen en Heiloo. De Minister heeft Taqa gevraagd om een nulmeting uit te voeren van kwetsbare objecten in de omgeving.

Een nulmeting betekent een registratie van de huidige bouwkundige staat van een gebouw. Taqa is verplicht hiervoor een onafhankelijk bureau in te huren. "Taqa streeft naar een zo snel mogelijk begin, met een zo groot mogelijke beperking van het te onderzoeken gebied", meent Stichting Gasalarm2. "Hoe minder verantwoordelijkheid, hoe beter."

Groter gebied
"Het risico van bodembewegingen door de voorgenomen gasopslag betreft niet een enkele aardbeving, maar eerder de kansen op aardbevingen", aldus de stichting die alle panden en voorzieningen in een database wil opnemen in een groter gebied. "Van de laatste beving in 2001 zijn 363 schadegevallen bekend. Vermoedelijk maar een klein deel van een veel groter geheel. Ruim 300 claims zijn toegewezen, maar zij kregen niet de vergoeding waar ze recht op hadden."

Online vragen
De stichting is een online onderzoek gestart: "U kunt zich nu alvast registreren voor een nulmeting van uw woning. De registratie wordt pas een feit wanneer de gasopslag doorgang vindt. U doet de nulmeting deels zelf. Online. U wordt door het rapport heen begeleid aan de hand van relevante bouwkundige vragen. Het expertisebureau beoordeelt of alle relevante gegevens goed zijn ingevoerd. "

Aansprakelijk
De rapporten worden geregistreerd en in bewaring gegeven bij een notaris. Er wordt een brief opgesteld door een advocaat van Gasalarm2 waarin men TAQA op voorhand aansprakelijk stelt voor de te lijden schade aan het huis. "Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen tegelijk online een rapport kunnen. Hoe meer rapporten, hoe aannemelijker het zal zijn na een mogelijke beving, dat de ontstane schade te wijten is aan de gasopslag."

Maandag 2 mei 2011 − bron: Gasalarm2

2015-06-03 Heiloose scholieren scoren goed in schrijfwedstrijd
2015-04-14 Toer de Boer, een kijkje op het platteland
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder
2014-04-24 OPA bang voor invloed Poetin
2014-02-02 Minder geld van TAQA voor cultuur
2013-06-27 TAQA sponsort muziek en kunst
2013-06-18 TAQA start herstel van grond
2013-01-16 Taqa start boringen in Bergermeer

Meer nieuws met bergermeer gasopslag


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online