Nieuws

Gasopslag krijgt goedkeuring

ARCHIEF: Dinsdag 17 mei 2011 DEN HAAG - Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu hebben groen licht gegeven voor de gasopslag in de Bergermeer.

Het bedrijf Taqa Energy wil de ondergrondse gasopslag aanleggen in het aardgasveld dat op circa 2.200 meter diepte ligt onder de Bergermeer tussen Alkmaar, Bergen en Heiloo. Daarvoor wordt de winningslocatie aangepast, komen er nieuwe gas-installaties in Alkmaar, en worden er verbindingsleidingen aangelegd. 'Gasopslag zorgt dat er dat ook bij grote vraag in de winter tijdig voldoende gas kan worden geleverd,' aldus minister Verhagen. 'Dat is nodig omdat de voorraad gas in Slochteren kleiner wordt. Daardoor wordt het aanbod van gas minder flexibel.' Inzage Het inpassingsplan, een door het Rijk vastgesteld bestemmingsplan, wordt samen met enkele tientallen andere benodigde besluiten ter inzage gelegd. Bij de besluiten is rekening gehouden met de 2762 ingediende zienswijzen naar aanleiding van de eerder gepubliceerde voornemens. Ook de reacties op deze zienswijzen worden ter inzage gelegd. Het inpassingsplan is vanaf vrijdag tot en met 1 juli 2011 ondermeer te bekijken bij het informatiecentrum van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Den Haag en bij het Informatiecentrum van de gemeente Heiloo. Alle stukken zijn dan ook op internet beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl

Dinsdag 17 mei 2011 − bron: Rijksoverheid

2015-06-03 Heiloose scholieren scoren goed in schrijfwedstrijd
2015-04-14 Toer de Boer, een kijkje op het platteland
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder
2014-04-24 OPA bang voor invloed Poetin
2014-02-02 Minder geld van TAQA voor cultuur
2013-06-27 TAQA sponsort muziek en kunst
2013-06-18 TAQA start herstel van grond
2013-01-16 Taqa start boringen in Bergermeer

Meer nieuws met bergermeer gasopslag


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online