Nieuws

Hoorzitting over gasleiding TAQA

ARCHIEF: Woensdag 20 juli 2011 HEILOO - Op maandag 5 september aanstaande vindt een hoorzitting plaats over de aanleg van transportleidingen ten behoeve van de gasopslag in de Bergermeer. TAQA heeft verzocht een aantal rechthebbenden gedoogplicht op te leggen.

Vanaf volgende week ligt een verzoek van TAQA aan Rijkswaterstaat ter inzage bij de Publieksbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. Men vraagt de Belemmeringenwet Privaatrecht toe te passen en een aantal rechthebbenden de gedoogplicht op te leggen voor de aanleg van de ondergrondse gastransport infrastructuur.

Gedoogplicht
De gedoogverplichting houdt in dat bijvoorbeeld een eigenaar van een stuk grond moet toestaan dat een energiebedrijf leidingen mag leggen. Deze verplichting kan alleen worden opgelegd wanneer het belang van dat werk van algemeen nut is. Wanneer de grondeigenaar niet wil samenwerken met het energiebedrijf, kan laatstgenoemde een gedoogverplichting aanvragen.

Hoorzitting
De rechthebbenden van de kadastrale percelen worden hierover in kennis gesteld. Er wordt tevens een hoorzitting gehouden waarbij bezwaren kunnen worden ingediend en overleg kan worden gepleegd met TAQA. Deze hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Heiloo op maandag 5 september 2011 vanaf 9.30 uur.

Woensdag 20 juli 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2015-06-03 Heiloose scholieren scoren goed in schrijfwedstrijd
2015-04-14 Toer de Boer, een kijkje op het platteland
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder
2014-04-24 OPA bang voor invloed Poetin
2014-02-02 Minder geld van TAQA voor cultuur
2013-06-27 TAQA sponsort muziek en kunst
2013-06-18 TAQA start herstel van grond
2013-01-16 Taqa start boringen in Bergermeer

Meer nieuws met bergermeer gasopslag


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online