Nieuws

Nulmeting Taqa aan panden

ARCHIEF: Maandag 2 januari 2012 BERGEN - De Gemeente heeft geen invloed op vorm en uitvoering nulmeting Het opslaan van gas onder de Bergermeer kan aardbevingen veroorzaken. De schade daarvan kan merkbaar zijn in omliggende gemeenten.

Bergen heeft bij Taqa en de landelijke politiek aangedrongen op lokaal onderzoek naar welke schade zich kan voordoen. Het onderzoek zou zich moeten richten op kenmerken van de bebouwing en samenstelling van de grond, afgezet tegen de maximale kracht van een aardbeving waarvan uitgegaan moet worden.

De herhaalde verzoeken van Bergen hebben geleid tot een opdracht van minister Verhagen aan Taqa om een nulmeting te doen in de regio. Dit is echter nog steeds geen schade-risicoinventarisatie.

Op 18 november heeft Taqa bij het ministerie een plan van aanpak ingeleverd voor de nulmeting bij woningen in Bergen, Alkmaar, Heiloo en Schermer. De nulmeting moet een representatieve dwarsdoorsnede geven van de bouwkundige staat van de bebouwing in het gebied.

Ook moet het onderzoek de kwetsbare objecten in kaart brengen waarvan de bouwkundige staat mogelijk aanleiding geeft tot grotere schade bij een beving. De eigenaren van geselecteerde woningen worden per brief door Taqa benaderd dat aan hun woning een nulmeting wordt uitgevoerd.

In het plan van aanpak heeft Taqa rekening gehouden met de bodemsamenstelling en de bouwperiode van verschillende wijken. Op verzoek van Gemeente Bergen heeft Taqa de schade van 2001 nogmaals betrokken bij het plan. Het bedrijf geeft echter aan dat zij geen relatie ziet tussen type bebouwing in bepaalde wijken en opgetreden schade. Daarom is bij de uiteindelijke selectie geen rekening gehouden met schade die zich heeft voorgedaan bij de beving in 2001.

De nulmeting is aan ambtenaren van de vier gemeenten en het ministerie gepresenteerd. Voor het opzetten van de nulmeting hebben de betrokken gemeenten gegevens ter beschikking gesteld. Taqa heeft hierbij meerdere malen aangegeven dat de uitvoering van de nulmeting een zaak is tussen Taqa en het ministerie. De gemeente heeft kennis genomen van het plan van aanpak, maar geen invloed kunnen uitoefenen op de vorm en de wijze van uitvoering van de nulmeting. De nulmeting zal volgens Taqa voor 19 mei 2012 zijn afgerond.

Maandag 2 januari 2012 − bron: Gemeente Bergen

2015-06-03 Heiloose scholieren scoren goed in schrijfwedstrijd
2015-04-14 Toer de Boer, een kijkje op het platteland
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder
2014-04-24 OPA bang voor invloed Poetin
2014-02-02 Minder geld van TAQA voor cultuur
2013-06-27 TAQA sponsort muziek en kunst
2013-06-18 TAQA start herstel van grond
2013-01-16 Taqa start boringen in Bergermeer

Meer nieuws met gasopslag bergermeer


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online