Nieuws

TAQA financiert schade voor

ARCHIEF: Donderdag 12 januari 2012 HEILOO - In 2011 is het Rijksinpassingsplan Gasopslag Bergermeer vastgesteld, wat het planologisch mogelijk om gasopslag (in Bergen), en -behandeling (in Alkmaar) met bijhorende ondergrondse infrastructuur (onder meer in Heiloo) te realiseren.

Er zijn tegen dit plan diverse beroepen ingesteld. De Minister van EZ, Landbouw en Innovatie heeft op verzoek van de Tweede Kamer toegezegd dat een nulmetingsplan van kwetsbare objecten en een voorfinancieringsregeling met TAQA zullen worden vastgesteld.

Voorfinanciering
Als een gedupeerde van een beving het niet eens is met de afwijzing van een schademelding of de hoogte van de schadevergoeding, dan heeft de gedupeerde het wettelijk recht een beroep te doen op de onafhankelijke Technische commissie bodembeweging (Tcbb) of een gerechtelijke procedure te beginnen.

Zo'n procedure zal meer tijd kosten, terwijl schade vaak wel zo snel mogelijk hersteld moet worden. TAQA is dan bereid om het betwiste bedrag voor te financieren op basis van een herstelnota van een erkende aannemer tot het moment dat de Tcbb haar (bindende) advies heeft uitgebracht of de rechter een uitspraak heeft gedaan.

Vastgelegd
De afspraken over nulmeting en voorfinanciering worden toegevoegd aan de eerder met TAQA gesloten convenanten. De afspraken zijn in werkgroepverband met de gemeenten Alkmaar, Bergen, Schermer en Heiloo tot stand gebracht.

Donderdag 12 januari 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2015-06-03 Heiloose scholieren scoren goed in schrijfwedstrijd
2015-04-14 Toer de Boer, een kijkje op het platteland
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder
2014-04-24 OPA bang voor invloed Poetin
2014-02-02 Minder geld van TAQA voor cultuur
2013-06-27 TAQA sponsort muziek en kunst
2013-06-18 TAQA start herstel van grond
2013-01-16 Taqa start boringen in Bergermeer

Meer nieuws met gasopslag bergermeer


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online