Nieuws

Sociale diensten in de regio

ARCHIEF: Donderdag 12 januari 2012 HEILOO - Acht gemeenten in de regio Alkmaar gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te gaan samenwerken op het gebied van sociale zekerheid.

De regering wil dat meer mensen aan het werk gaan en minder mensen een uitkering ontvangen. Het uitgangspunt van de wet is dat wie kan werken ook moet werken en dat werk moet lonen. Ook wil de regering dat mensen meer zelf doen om werk te vinden. De bijstand moet het laatste vangnet zijn.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een intentieverklaring getekend om te komen tot een samenwerkingsverband met als doel het gezamenlijk uitvoeren van het vangnet van de sociale zekerheid door de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Bergen, Langedijk, Heiloo, Graft-De Rijp en Schermer.

Op 1 januari 2013, met de inwerkingtreding van de Wet werken naar vermogen (Wwnv), zal de samenwerking gerealiseerd moeten zijn. De vorm en de inhoud, de taakstelling en de beoogde resultaten van het te vormen samenwerkingsverband worden onderzocht en uitgewerkt.

Het project zal niet alleen betrekking hebben op de uitvoering van het sociale vangnet door de gemeenten, maar ook invulling moeten geven aan de toekomst van het huidige SW bedrijf WNK, waarin de genoemde gemeenten als deelnemende partners in een gemeenschappelijke regelingen zijn gebonden.


Donderdag 12 januari 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2021-09-17 Nationale Burendag 2021
2021-08-15 ’Via schaken leer je, dat er verschillende oplossingen zijn’.
2021-08-11 Den Helder vraagt om onderzoek naar geroofd joods vastgoed.
2021-07-15 Jongerenplatform regio Alkmaar zoekt jou!
2021-07-13 Na de kermis kwam corona: "Het was gezellig, maar te druk"
2021-07-10 Coronagolfje in Heiloo: 33 nieuwe besmettingen
2021-06-28 Kermis Heiloo gaat niet door
2021-06-23 Zonnepanelenactie gemeente Heiloo, doet u ook mee?
2021-06-15 Eerbetoon aan veteranen in regio.

Meer nieuws met sociale regio


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn