Nieuws

Convenant voor Regio Alkmaar

ARCHIEF: Zondag 29 januari 2012 HEILOO - De acht gemeenten van de regio Alkmaar willen de huidige werkrelatie bestendigen in een bestuursconvenant en koppelen daaraan een strategische werkagenda voor de periode 2012-2014.

De gemeenten hebben al in maart 2010 de intentie uitgesproken om, daar waar het verstandig is, met elkaar samen te werken. Het bestuursconvenant ‘regelt’ de manier waarop deze samenwerking vorm krijgt.

In de strategische werkagenda staat aangegeven welke onderwerpen tussen 2012 en 2014 behandeld zullen worden. Dit zijn onder andere duurzaamheid, toerisme en kennis.

Duurzaamheid - De Regiegroep Regio Alkmaar (RRA) gaat voor het realiseren van een duurzame regio op het gebied van energie, maar ook voor een duurzame gezonde samenleving. Er wordt met de acht regio gemeenten samen gewerkt aan een goede energiebalans en een evenwichtige woon- werkbalans.

Toerisme - De unieke landschappelijke, culturele en stedelijke kwaliteiten van de regio worden gekoesterd onder andere vanuit toeristisch recreatief oogpunt.

Kennis - De economische waarde van de regio wordt versterkt waar mogelijk door het faciliteren van een breed en passend onderwijs aanbod, het verlenen van kwalitatief hoge zorg en goede arbeidsmarktvoorzieningen.

Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo heeft ingestemd met het convenant en met de strategische werkagenda en legt de stukken voor aan de gemeenteraad die er op 5 maart over vergadert.

Zondag 29 januari 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2022-09-14 Noodopvang voor 225 extra asielzoekers komt in Petten
2022-06-30 Tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers
2022-06-30 Heiloo vangt 175 asielzoekers op voor Noord-Holland Noord
2022-06-23 Uiterste datum zonnepanelenactie 30 juni
2022-06-16 Vogelgriep - Wat te doen met dode vogels?
2022-06-10 Presentatie nieuw collegeprogramma op 13 juni
2022-05-18 Maarten Poorter wordt de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard
2022-03-30 Bekendmaking van de Veiligheidsregio Kennemerland
2022-03-07 583 boetes uitgedeeld bij verkeerscontroles Heiloo

Meer nieuws met regio


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Jan Hoekema
bron: Jan Hoekema