Nieuws

Accomodaties tegen het licht

ARCHIEF: Vrijdag 26 oktober 2012 HEILOO - Om verkapte subsidies te voorkomen, worden de kosten en baten doorgerekend van 12 sociaal maatschappelijke accomodaties.

Veel welzijnsorganisaties in Heiloo zitten in gebouwen die in bezit zijn van de gemeente. De hoogte van de huurprijs die in rekening wordt gebracht, is regelmatig onderwerp van discussie.

Gemeente Heiloo wil daar verandering in brengen. Men wil een professioneel accommodatiebeleid tot stand brengen, geen verkapte subsidies bewerkstelligen én haar bezuinigingstaak realiseren.

Doorrekenen
Adviesbureau Penta Rho heeft opdracht gekregen om naar aanleiding van de kadernotitie accommodatiebeleid voor een twaalftal sociaal maatschappelijke accommodaties de kosten en baten doorrekenen.

Alternatieven
De uitkomsten van het onderzoek wegen mee in de keuze tussen een drietal opties in het accommodatiebeleid. Dat zijn het scheiden van programma, inhoud, activiteiten en huisvesting; het overdragen van groot onderhoud aan een stichting; of het overdragen van het volledige eigendom aan een stichting.

Vrijdag 26 oktober 2012 − bron: Penta Rho

2022-02-10 Een website om afspraakjes te maken in de buurt: een wandeling, even sporten.
2021-05-21 Vacature Bestuurder Adviesraad Sociaal Domein
2021-04-13 De Burger- en Ondernemerspeiling
2020-10-14 Nieuwe reeks meet-ups moeten mantelzorg beter bespreekbaar maken
2020-09-05 Opbouwende workshops voor vrijwilligers en organisaties
2020-07-14 Kwijtschelding huur voor Cultuur, Sport en Welzijn
2020-02-11 Trefpunt en bieb Heiloo krijgen extra subsidie voor loonkosten
2019-09-26 Aan de slag met verbeterpunten
2018-08-28 Nieuwe subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties

Meer nieuws met welzijn


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online