Nieuws

Verbondenheid in nieuwjaarstoespraak

ARCHIEF: Dinsdag 8 januari 2013 HEILOO - Gisteren was de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Heiloo, de toespraak van de burgemeester stond in het teken van toekomst en verbondenheid.

Bezoekers van de nieuwjaarsreceptie in de Witte Kerk werden welkom geheten door dorpsgenoten uit de IJzertijd, de Middeleeuwen en de tijd van Van Foreest, die aan de buitenzijde op de witte muren werden geprojecteerd.

Burgemeester Hans Romeyn noemde het in zijn toespraak een goede zaak dat we elkaar in Heiloo regelmatig kunnen ontmoeten, elkaar kunnen spreken en goed ook dat we elkaar aan het begin van een nieuw jaar de beste wensen kunnen overbrengen.

Verbondenheid
"Het tekent de verbondenheid van de mensen in Heiloo met elkaar", zei de burgervader tijdens de drukbezochte receptie. "De menselijke maat is hier nog leidend. En dat is van groot belang voor een goede leefgemeenschap, we zijn aangewezen op elkaar. Voor elkaar kunnen wij iets betekenen."

“Saamhorigheid is onze kracht”, herhaalde hij de woorden van Hare Majesteit de Koningin in haar kersttoespraak. “Zonder saamhorigheid kan een individu zich niet ontwikkelen, verschraalt solidariteit en valt de samenleving uiteen”.

Toekomst
Romeyn riep op om met elkaar na te denken en verder te werken aan de toekomst van Heiloo. "We weten nooit helemaal zeker hoe onze toekomst er uit zal zien. Maar als we er niet aan werken dan weten we zeker dat er niets komt."

Inwoners kunnen een bijdrage leveren door ideeën en wensen voor 2030 kenbaar te maken in de wensput (we zijn tenslotte wel het dorp van de putjes): de iPut, maar ook via sociale media en tijdens de bijeenkomsten die nog zullen worden georganiseerd.

Lees de hele nieuwjaarstoespraak

De drie geesten van Heiloo

Als drie geesten uit het verleden, verschenen drie bekende Heilooers uit IJzertijd, Middeleeuwen en de tijd van Foreest op de voorzijde van de Witte Kerk en heetten de bezoekers welkom.

Dinsdag 8 januari 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2023-06-20 Groene ring rond Heiloo, afmaken of niet?
2023-06-02 Heiloo houdt ruim 1,3 miljoen over. Wel zorgen voor de toekomst
2023-05-31 Geen sticker, geen folders.
2023-03-01 Sleutelen aan fietsen op het schoolplein
2022-12-28 Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
2022-11-14 Maatregelen spreiding toekomstig autoverkeer bekend
2022-11-14 Intentieovereenkomst voor woningbouw Westerhoeve
2022-06-23 Uiterste datum zonnepanelenactie 30 juni
2022-03-07 Start nieuwe inkoopactie zonnepanelen op 10 maart

Meer nieuws met nieuwjaar toekomst verbonden


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: De Foresters
bron: De Foresters
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn