Nieuws

Ouders Springschans Oost zijn boos

ARCHIEF: Maandag 4 maart 2013 HEILOO - Een groep ouders van leerlingen is het oneens met de voorgenomen sluiting van basisschool de Springschans Oost in de wijk Plan Oost.

Afgelopen woensdagavond werden de ouders van de Springschans Oost door het bestuur van de ISOB bij monde van de heer Patrick Went voor een zo goed als voldongen feit gesteld: het College van Bestuur heeft het voorgenomen besluit de locatie Springschans Oost te gaan sluiten.

"Voor ons, ouders van de Springschans Oost, kwam deze mededeling als donderslag bij heldere hemel! Openbaar Onderwijs in onze wijk was toch altijd gegarandeerd door de gemeente? Boosheid en verontwaardiging streden om voorrang tijdens de informatieavond. Hoe kan het zijn dat het College van Bestuur ons, ouders, nooit heeft betrokken bij de gang naar dit scenario?"

De ouders noemen een aantal redenen om de Springschans Oost open te houden:
1. Openbaar Onderwijs in elke wijk. Het is in het belang van onze kinderen dat zij in hun eigen wijk, op een veilige manier naar school kunnen.
2. Keuzevrijheid en heterogeniteit in de wijk is essentieel voor het leefklimaat in de wijk.
3. Er zijn genoeg kinderen in de wijk voor twee basisscholen, ondanks de teruglopende leerlingaantallen.
4. Demografische Ontwikkeling van Plan Oost geeft aan dat vanaf 2018 het aantal 0-3 jarigen weer gaat stijgen. De wijk is aan verjonging toe. Het gaat dus om overbruggen van vijf jaar. Het gaat niet aan om een school, die al vijftig jaar bestaat, te sluiten vanwege een tijdelijke dip in leerlingaantal.
5. Met het opheffen van de openbare school wordt een hechte kindergemeenschap ernstig verstoord. Kinderen worden gedwongen buiten hun eigen wijk naar een nieuwe school te gaan, klassen worden uit elkaar getrokken, na schooltijd spelen met vriendjes en vriendinnetjes wordt bemoeilijkt. De dichtstbijzijnde openbare school ligt in het centrum van het dorp, wat betekent dat onze kinderen de drukke Kennemerstraatweg moeten oversteken, waar de gemeente notabene pas de stoplichten heeft verwijderd.
6. Het schoolgebouw is ca. drie jaar geleden gerenoveerd. Het schoolplein is volledig vernieuwd. Sluiting is kapitaalvernietiging.

De groep ouders wil met de wethouder en eventueel het college van B&W in gesprek. Daarnaast begint men met een handtekeningenactie om steun te verzamelen.

 

Maandag 4 maart 2013 − bron: Een groep verontwaardigde ouders

2019-07-06 Verdriet bij basisschool om vernielingen bij herinneringsboom overleden juf
2015-05-20 Verkeersexamen OBS De Springschans
2015-04-24 Koningsspelen op het strand
2015-04-18 Springschans Museumavond 'Uit de kunst!' trok veel publiek
2015-04-02 De Springschans ver in Noord-Hollands kampioenschap schoolschaken
2014-05-13 Avondvierdaagse start op 10 juni
2014-04-12 Radboudschool wint schoolvoetbal
2014-04-01 Schoolvoetbal 2014 bij De Foresters
2013-10-03 Sportdag voor basisscholen geslaagd

Meer nieuws met springschans


Bron: Gijs Nolet
bron: Gijs Nolet
Bron: OBS De Springschans
bron: OBS De Springschans
Bron: OBS De Zuidwester
bron: OBS De Zuidwester
Bron: OBS De Springschans
bron: OBS De Springschans