Nieuws

Schapen maaien te duur

ARCHIEF: Dinsdag 19 november 2013 HEILOO - De proef met begrazing door schapen krijgt geen vervolg: de natuurlijke grasmaaiers zijn te duur.

In augustus werd een deel van de Noorderneg rondom het Maalwater door schapen begraasd. De proef was bedoeld om inzicht te krijgen in wat een schaapskudde kan betekenen voor het beheer van het natuurgebied.

Het initiatief voor de proef kwam vanuit de gemeenteraad op initiatief van de NCPN. Afhankelijk van de resultaten van de proef zou worden gekeken of de schapen op een structurele wijze ingezet kunnen worden voor het groenbeheer in Heiloo.

Kudde
Herder Marijke Dirkson en 250 schapen van Landschapsbeheer Rinnegom kwamen een week naar het recreatiegebied. Samen met haar bordercollies zorgde zij dat het natuurlijke deel keurig werd begraasd door de wollige beesten. Aan aandacht ontbrak het ze niet, voor vele dorpsgenoten was het een reden om een kijkje te nemen.

Geen vervolg
Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft dat beweiding met schapen een meerwaarde kan hebben voor ecologie en educatieve waarde heeft. Het kost ook meer, de begrazing is 50% duurder is dan het huidige maaibeheer. Gelet op de financiële situatie en de bezuinigingsopdracht heeft men besloten geen vervolg te geven aan de beweiding met schapen.

Dinsdag 19 november 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2021-06-16 Oeverzwaluwen en rugstreeppadden op de Boekelermeer
2020-05-06 Maak maaien mogelijk: verwijder bootjes en obstakels
2019-09-05 Tweede graasronde voor schapen
2018-07-20 Honden jagen schapen de sloot in bij Heiloo
2014-06-18 Inwoners klagen over brandnetels
2013-11-19 Schapen maaien te duur
2013-10-17 Klein insectenboek in de bibliotheek
2013-08-21 Schapen maaien gras bij Maalwater
2012-09-21 Nazomeren op markt bij GGZ

Meer nieuws met schapen maaien


Bron: Marijke Dirkson
bron: Marijke Dirkson
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Wilco Bdk
bron: Wilco Bdk
Bron: Mooi Heiloo
bron: Mooi Heiloo