Nieuws

Achterstallig onderhoud aan wegen

ARCHIEF: Dinsdag 14 januari 2014 HEILOO - Er zijn relatief veel straten in het dorp waarvan de kwaliteit van de verharding onvoldoende is. In 2017 moet dat verbeterd zijn.

De gemeente Heiloo heeft momenteel 1.149.687 m2 verhardingen in beheer. Zo'n 57% bestaat uit elementverhardingen (zoals klinkers, betonstraatstenen, betontegel), 40% bestaat uit asfaltverhardingen en 3% is van een ander verhardingstype.

Onvoldoende
Op basis van de inspecties en het wegbeheersysteem is de kwaliteit van het wegenareaal bepaald. Hieruit blijkt dat ongeveer 16% van het verhardingsoppervlak de classificatie onvoldoende krijgt. Daarnaast is 6% van een matige kwaliteit en is 78% voldoende.

De technische kwaliteit is vergeleken met landelijke streefbeelden. Als er gekeken wordt naar het percentage onvoldoende dan valt op dat de gemeente Heiloo met 16% ruimschoots boven het lage streefbeeldpercentage van 9% zit. Het landelijke streefbeeldpercentage varieert tussen de 4% en 9%.

Wegbeheer
Burgemeester en wethouders stellen voor een beleidsplan voor wegbeheer vast te stellen. Met een jaarlijks budget van 400.000 euro wil men het percentage onvoldoende binnen 5 jaar terug te brengen van 16% onvoldoende naar 9% onvoldoende in 2017.

Het voorstel hiertoe ligt morgenavond woensdag 15 januari 2014 ter advisering op tafel in de gemeenteraadscommissie Openbare Ruimte. De vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis is openbaar toegankelijk en begint om 20.00 uur.

Dinsdag 14 januari 2014 − bron: Gemeente Heiloo

2020-04-15 Beweegoefeningen voor thuis
2020-04-04 Heiloo massaal aan de ‘borrel op afstand’
2020-04-02 Milieustraten raken vol, langer wachten bij wegbrengen afval
2020-03-23 Lerarentekort of thuisonderwijs door corona? Anne Schouten maakt videolessen over rekenen; ’Dit is het nieuwe leren’
2020-02-26 Denk mee over lokaal sportakkoord
2020-02-02 Videotheek in Heiloo sluit de deuren: "Ik had gehoopt dat het weer terug zou komen"
2020-01-20 Lokale sportakkoorden voor BUCH gemeenten
2019-12-17 Inwoners kunnen bij alle milieustraten terecht
2019-12-16 Alle dagen van de week open (behalve zondag)

Meer nieuws met wegen straten


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Tuindiner
bron: Tuindiner
Bron: Heilloze Weg
bron: Heilloze Weg
Bron: Tuindiner
bron: Tuindiner