Nieuws

D66 betreurt afbreken coalitie

ARCHIEF: Maandag 14 april 2014 HEILOO - De partij is verbaasd dat deelname aan de coalitie onmogelijk is gemaakt door de keuze voor een wethouder van buiten.

Heiloo-2000 heeft vandaag de coalitie-onderhandelingen met D66 Heiloo afgebroken. De reden is dat Heiloo-2000 de door D66 voorgedragen kandidaat-wethouder bij voorbaat afwijst omdat deze (nog) niet in Heiloo woont.

D66 Heiloo is zeer verbaasd over de gang van zaken, men vindt dat elke partij zelf beslist over de keuze van haar wethouder. Daarbij komt dat de onderhandelingen over inhoudelijke onderwerpen juist positief leken te verlopen.

Concrete eis
D66-fractievoorzitter Hans van Halem: "Wij hebben van tevoren aangegeven dat wij via een sollicitatieprocedure onze kandidaat-wethouder selecteren en daarbij ook kandidaten van buiten Heiloo betrekken. In de coalitie-onderhandelingen hebben wij de onderhandelingspartners steeds op de hoogte gehouden van de voortgang van de werving."

Hoewel een wethouder van buiten Heiloo niet de voorkeur van Heiloo-2000 had, heeft die partij volgens van Halem op geen enkel moment uitgesproken dat een kandidaat van buiten Heiloo onbespreekbaar zou zijn. "De enige concrete eis was dat de kandidaat naar Heiloo zou verhuizen. Dat was ook voor D66 Heiloo een zwaarwegende eis."

Daadkracht
D66 Heiloo heeft bewust gekozen voor een kandidaat met daadkracht en veel ervaring. "De bezuinigingen in het algemeen en de toekomstige zorgtaken in het bijzonder vergen immers een sterk bestuur om te voorkomen dat kwetsbare burgers tussen wal en schip vallen. D66 Heiloo staat voor een zuiver, transparant en daadkrachtig bestuur in Heiloo en betreurt ten zeerste dat Heiloo-2000 daar niet voor lijkt te kiezen en andere aspecten zwaarder laat wegen."

Maandag 14 april 2014 − bron: D66 Heiloo

2022-12-05 Gemeente tekent maatschappelijk manifest
2022-11-29 Als de aansluiting op de A90 er is, krijgt Heiloo een knip in de Kanaalweg.
2022-11-14 College presenteert sluitende begroting 2023
2022-11-14 Wethouders openen Meer Bomen Nu-seizoen
2022-11-14 Maatregelen spreiding toekomstig autoverkeer bekend
2022-11-14 Intentieovereenkomst voor woningbouw Westerhoeve
2022-11-10 Voormalig ING-pand aan het Looplein wordt eindelijk verbouwd.
2022-09-28 Kruispunten Heiloo onder de loep.
2022-07-13 College ondersteunt gezamenlijke promotie Cultuurpodia Heiloo

Meer nieuws met d66 wethouder coalitie


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn