Nieuws

Buurtsportcoach start in augustus

ARCHIEF: Donderdag 12 juni 2014 De gemeente Heiloo neemt deel aan de regeling Sport en Bewegen in de Buurt, deze zomer start een proef.

De buurtsportcoach zal proberen de deelname aan sport en bewegingsactiviteiten in een wijk te stimuleren en te vergroten. In totaal gaan 2.900 buurtsportcoaches in Nederland actief aan de slag.

De coach moet ook de sociale samenhang en maatschappelijke betrokkenheid stimuleren, de leefbaarheid in de wijk verbeteren, een gezonde leefstijl stimuleren en de samenwerking tussen lokale organisaties versterken.

Doelstelling
De gemeente heeft de vacature geopend. Als verwachte resultaten noemt men onder andere de toeleiding van benoemde doelgroepen naar lokale sport- en beweegactiviteiten; (door)ontwikkeling van twee sport- en beweegprogramma’s en/of sport- en beweegaanbod; samenwerking met onder andere de welzijnswerker, jeugd-/jongerenwerkers en Sportraad.

In augustus moet de nieuwe buurtsportcoach aan de slag. In eerste instantie voor de periode van één jaar, daarna volgt een evaluatie. De gemeente Heiloo werkt hierin samen het team van Alkmaar Sport, de nieuwe organisatie die per 1 januari 2014 is ontstaan uit het voormalige Sportbedrijf en Sportbureau Alkmaar.

Donderdag 12 juni 2014 − bron: Sportloket Alkmaar

2020-06-30 Kaartverkoop Zomerspelen gestart!
2020-06-23 Sportakkoord voor de gemeente Heiloo
2020-06-12 Heiloo is klaar voor een Integraal Kind Centrum.
2020-05-27 Sportaanbieders creatief met sporten in de buitenlucht
2020-04-15 Beweegoefeningen voor thuis
2020-02-26 Sporten op het schoolplein
2020-02-26 Denk mee over lokaal sportakkoord
2020-01-30 Sportieve ochtend voor de kleinste inwoners van Heiloo
2020-01-29 Tweede buurtsportcoach

Meer nieuws met buurtsportcoach sporten bewegen


Bron: OBS De Springschans
bron: OBS De Springschans
Bron: VDFLifestyleCoaching
bron: VDFLifestyleCoaching
Bron: OBS De Springschans
bron: OBS De Springschans
Bron: OBS De Springschans
bron: OBS De Springschans