Nieuws

Begroting Heiloo structureel sluitend

ARCHIEF: Zaterdag 20 september 2008 Het college biedt de raad voor het jaar 2009 een sluitende begroting aan. Ook bij de meerjarenraming blijft de gemeente aan de goede kant van de streep. Door een toename van de algemene uitkering en een kritische blik naar alle exploitatiebudgetten is er ruimte ontstaan op de begroting. Het eindsaldo van de begroting 2009 is 1,5 miljoen euro (inclusief incidentele opbrengsten). Door dit positieve resultaat kan het college aan diverse thema's extra aandacht geven.

Volgend jaar wil het college 15.000 euro reserveren voor sportstimulering, 50.000 euro voor jeugdbeleid en 40.000 euro voor plannen die voortkomen uit het beleid Wonen, Welzijn en Zorg. Ook voor de jaren nĂ¡ 2009 is voor deze en andere projecten geld gereserveerd. Voor onder andere de herziening van de structuurvisie (een visie op ruimtelijke ontwikkeling), het peuterspeelzalenbeleid en de beveiliging van gemeentelijke panden staat eenmalig geld op de begroting vermeld.

Verder wil het college volgend jaar accenten leggen op verschillende onderwerpen uit het collegeprogramma. Zo wordt vanuit het project Andere Overheid in 2009 veel aandacht besteed aan de digitale dienstverlening, wil het college de handhaving verder verbeteren, vindt in 2009 een verdere groei van de woningbouw plaats en wordt uitvoering gegeven aan de eerste projecten uit het verkeersplan en de realisatie van woonservicezones.

De gemeenteraad behandelt de begroting en de voorstellen van het college tijdens de begrotingsraad van maandag 3 en donderdag 6 november.

Zaterdag 20 september 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2020-06-01 Pas op voor deze leuke, overstekende obers in Heiloo!
2020-06-01 Komt u naar het gemeentehuis? Maak een afspraak.
2020-05-29 Meer ruimte voor terrassen
2020-05-27 Sportaanbieders creatief met sporten in de buitenlucht
2020-05-26 Gratis webinar over angst en stress op 3 juni
2020-05-15 Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers
2020-05-14 BUCH bedankt docenten en kinderopvangmedewerkers
2020-05-14 Informatie over de eikenprocessierups
2020-05-06 Weekend geen treinen door werkzaamheden

Meer nieuws met bouw gemeente gemeenteraad jeugd peuters ruimte sport vis woning zon


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn