Nieuws

Begroting Heiloo structureel sluitend

ARCHIEF: Zaterdag 20 september 2008 Het college biedt de raad voor het jaar 2009 een sluitende begroting aan. Ook bij de meerjarenraming blijft de gemeente aan de goede kant van de streep. Door een toename van de algemene uitkering en een kritische blik naar alle exploitatiebudgetten is er ruimte ontstaan op de begroting. Het eindsaldo van de begroting 2009 is 1,5 miljoen euro (inclusief incidentele opbrengsten). Door dit positieve resultaat kan het college aan diverse thema's extra aandacht geven.

Volgend jaar wil het college 15.000 euro reserveren voor sportstimulering, 50.000 euro voor jeugdbeleid en 40.000 euro voor plannen die voortkomen uit het beleid Wonen, Welzijn en Zorg. Ook voor de jaren ná 2009 is voor deze en andere projecten geld gereserveerd. Voor onder andere de herziening van de structuurvisie (een visie op ruimtelijke ontwikkeling), het peuterspeelzalenbeleid en de beveiliging van gemeentelijke panden staat eenmalig geld op de begroting vermeld.

Verder wil het college volgend jaar accenten leggen op verschillende onderwerpen uit het collegeprogramma. Zo wordt vanuit het project Andere Overheid in 2009 veel aandacht besteed aan de digitale dienstverlening, wil het college de handhaving verder verbeteren, vindt in 2009 een verdere groei van de woningbouw plaats en wordt uitvoering gegeven aan de eerste projecten uit het verkeersplan en de realisatie van woonservicezones.

De gemeenteraad behandelt de begroting en de voorstellen van het college tijdens de begrotingsraad van maandag 3 en donderdag 6 november.

Zaterdag 20 september 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2021-11-23 Nieuw plan Zandzoom moet in het voorjaar klaar zijn.
2021-11-16 Webinars voor energiebesparing en isolatie
2021-11-16 Collectieve zorgverzekering via de gemeente
2021-11-10 De bomen in Heilooërbos zijn dus niet illegaal gekapt.
2021-11-09 Bijna geen sociale woningbouw in Heiloo tot eind volgend jaar.
2021-11-05 Beleid bijtincidenten vastgesteld
2021-11-03 Eigen volk eerst in de woningwereld.
2021-10-30 Vogelgriep bij bedrijf in Grootschermer
2021-10-29 Herstelfonds Heiloo: € 500.000 uitgegeven

Meer nieuws met bouw gemeente gemeenteraad jeugd peuters ruimte sport vis woning zon


Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Gijs Nolet
bron: Gijs Nolet
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn