Nieuws

Begroting Heiloo structureel sluitend

ARCHIEF: Zaterdag 20 september 2008 Het college biedt de raad voor het jaar 2009 een sluitende begroting aan. Ook bij de meerjarenraming blijft de gemeente aan de goede kant van de streep. Door een toename van de algemene uitkering en een kritische blik naar alle exploitatiebudgetten is er ruimte ontstaan op de begroting. Het eindsaldo van de begroting 2009 is 1,5 miljoen euro (inclusief incidentele opbrengsten). Door dit positieve resultaat kan het college aan diverse thema's extra aandacht geven.

Volgend jaar wil het college 15.000 euro reserveren voor sportstimulering, 50.000 euro voor jeugdbeleid en 40.000 euro voor plannen die voortkomen uit het beleid Wonen, Welzijn en Zorg. Ook voor de jaren ná 2009 is voor deze en andere projecten geld gereserveerd. Voor onder andere de herziening van de structuurvisie (een visie op ruimtelijke ontwikkeling), het peuterspeelzalenbeleid en de beveiliging van gemeentelijke panden staat eenmalig geld op de begroting vermeld.

Verder wil het college volgend jaar accenten leggen op verschillende onderwerpen uit het collegeprogramma. Zo wordt vanuit het project Andere Overheid in 2009 veel aandacht besteed aan de digitale dienstverlening, wil het college de handhaving verder verbeteren, vindt in 2009 een verdere groei van de woningbouw plaats en wordt uitvoering gegeven aan de eerste projecten uit het verkeersplan en de realisatie van woonservicezones.

De gemeenteraad behandelt de begroting en de voorstellen van het college tijdens de begrotingsraad van maandag 3 en donderdag 6 november.

Zaterdag 20 september 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2022-10-05 Het wonder van het ’Putje’van Heiloo.
2022-09-29 VakantieFUN Meidendag in de Herfstvakantie
2022-09-27 Het Rode Huis: bijna 200 jaar geschiedenis in het oude hart van Heiloo.
2022-09-27 Bouw 46 appartementen Ter Coulster kan sneller, zegt raad Heiloo
2022-09-25 Meisje zwaargewond door trap van paard op manage
2022-09-16 Nederland wint race met auto op zonnepanelen in Zuid-Afrika.
2022-09-12 Wandeling Heilooër bos
2022-09-04 Politie is bij 112-melding sneller in Bergen.
2022-08-26 Open monumentendagen op 10 en 11 september

Meer nieuws met bouw gemeente gemeenteraad jeugd peuters ruimte sport vis woning zon


Bron: Op tv gezegd door
bron: Op tv gezegd door
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering