Nieuws

Begroting 2009

ARCHIEF: Woensdag 24 september 2008 Het perspectief voor de gemeente Heiloo is in 2009 en de jaren erna gunstig. Dat staat in de begroting 2009 die het college van burgemeester en wethouders vorige week aan de gemeenteraad heeft aangeboden. In de begroting staan niet alleen de financiële cijfers, maar ook een voorstel met wat de plannen van de gemeente Heiloo zijn voor volgend jaar. De gemeenteraad en het college praten de komende maanden over de begroting, daarna stelt de raad de begroting in november vast.

In de begroting staat een voorstel voor de nieuwe belastingtarieven. Alle tarieven worden met een inflatiecorrectie 3% verhoogd. Sommige belastingen gaan naar beneden. Voor afval gaan mensen uit Heiloo bijvoorbeeld minder betalen. De afvalverwerkingskosten zijn naar beneden gegaan en het inzamelen van oud papier brengt meer op dan verwacht. Hierdoor betaalt ieder gezin ongeveer 7% minder afvalstoffenheffing. Ook het grafrecht daalt. De gemeente heeft de tarieven herberekend en dit betekent dat de kosten voor het grafrecht voor de meeste onderdelen naar beneden gaat.

De gemeente Heiloo wil in 2009 meer geld uittrekken voor jeugd en sportstimulering. In 2011 moeten alle gemeenten in Nederland een Centrum voor Jeugd en Gezin hebben. In zo’n centrum werken alle instanties die met jeugd te maken hebben samen, zodat kinderen en ouders beter en sneller antwoord op hun vragen krijgen. Heiloo start hier in 2009 mee. In de begroting is er €40.000 voor uitgetrokken. Peuterspeelzalen krijgen daarnaast meer geld om hun personeel op te leiden zodat ze problemen van jonge kinderen vroegtijdig signaleren, zodat grotere problemen worden voorkomen. Ook komt er geld voor een jaarlijkse sportdag voor de jeugd en leuke initiatieven van sportverenigingen.

Op meerdere plaatsen in Heiloo richt de gemeente samen met zorgaanbieders woonservicezones in. Bijvoorbeeld bij Overkerck, de Loet en Ypehove. In een woonservicecentrum vindt u straks allerlei zorgservices op één plek. In de begroting is €40.000 euro opgenomen voor de ontwikkeling van de centra.

Naast deze uitgaven legt Heiloo volgend jaar ook accenten op verschillende onderwerpen uit het collegeprogramma. Zo wordt in 2009 vanuit het project Andere Overheid veel aandacht besteed aan de digitale dienstverlening, wil het college de handhaving verder verbeteren en worden er in Heiloo ook volgend jaar weer nieuwe woningen gebouwd. Ook de eerste projecten die in het verkeersplan staan, komen volgend jaar aan bod. Voor onder andere de herziening van de structuurvisie (= visie op ruimtelijk ontwikkeling voor heel Heiloo) en de beveiliging van gemeentelijke panden staat eenmalig geld op de begroting.

Bij de behandeling van de begroting werkt het net zoals in Den Haag op Prinsjesdag. Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo heeft vorige week haar plannen bekend gemaakt. Nu mag de gemeenteraad reageren. Dat doen zij op maandag 3 november in de raadzaal tussen 17.00 uur en 22.30 uur tijdens de algemene beschouwingen. Tijdens een vergadering van donderdag 6 november (20.00 – 22.30 uur) stelt de raad de begroting definitief vast. U bent welkom op het gemeentehuis om de vergaderingen bij te wonen.

De begroting kunt u inzien bij het informatiecentrum in het gemeentehuis, geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur en op maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Woensdag 24 september 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2023-02-02 De verbouwing van de muziekschool in Heiloo valt zes ton duurder uit.
2023-02-01 De tweede sporthal op Het Vennewater in Heiloo wordt anderhalf miljoen duurder.
2023-01-29 Brand in bewoond tuinhuisje
2023-01-27 Subsidie energiebesparing bestaande woningen verlengd
2023-01-26 Klok Witte Kerk doet het weer
2023-01-24 Heiloo zegt ’ja’ tegen Oekraïners in gemeentehuis.
2023-01-23 Een nieuwbouwhuis in Heiloo?
2023-01-21 Massale inzet van brandweer bij GGZ
2023-01-19 Nieuwe regels voor rioolaansluitingen

Meer nieuws met afval bouw gemeente gemeentehuis gemeenteraad jeugd kinderen papier peuters ruimte sport vis wethouder woning zon


Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Johan Kraakman
bron: Johan Kraakman
Bron: Op tv gezegd door
bron: Op tv gezegd door